Επιδότηση 50% για εστίαση, εμπόριο, εκπαίδευση

espa
espa

Επιχορήγηση έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».

Συγκεκριμένα,  θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ με το ποσοστό της επιδότησης να φτάνει στο 50% του προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί στις 5 Δεκεμβρίου και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

  • στο λιανικό εμπόριο
  • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
  • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής
  • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα, έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες που πριν υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

iii. έχουν κατ’ ελάχιστον προσωπικό 2 ΕΜΕ για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου , 4 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων,  Πιστοποίηση,  Τεχνικές μελέτες,   Κατάρτιση προσωπικού,  Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου,   Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

 

Αγγελικά, Μύκονος, Τ.Κ. 84600
τηλ. 22890 77113 / 22513  [ ]  φαξ +30 22890 24498

kk@mk-mykonos.gr

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.