Κατηγορία - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Oικονομοτεχνικές μελέτες και υποστηρικτικές υπηρεσίες «MK ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Oικονομοτεχνικές μελέτες και υποστηρικτικές υπηρεσίες «MK ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΥΚΟΝΟΥ». Σήμερα, με ποσοστό έγκρισης έργων περίπου 90%, υλοποιούμε περισσότερα από 40 έργα...

Ο Καιρός στη Μύκονο

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ

error: Content is protected !!