Επιδοτήσεις 50-65 % με απευθείας ένταξη

ergaleiothiki espa
ergaleiothiki espa

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Από τις 6 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ», που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας , ενέργειας, εστίασης, δηλαδή σχεδόν όλων των ΚΑΔ εκτός του τουρισμού.
Στα αξιοσημείωτα και πρωτοποριακά του προγράμματος είναι πως η έγκριση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας (πρακτικά λήγει στις 19/4/19), και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού που θα είναι 460 εκ. €!

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες επιχειρήσεις που:
α) έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας (Έχουν δηλαδή ιδρυθεί το 2015 και πριν).
β) έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος 2018. (Για την εμπόριο αρκεί 1 ΕΜΕ ).
γ) καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή (50% του προϋπολογισμού) με ιδίους πόρους ή/και δάνειο.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι :
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Ενέργεια

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• Υλικά/Κατασκευές

• Εστίαση

• Εμπόριο

• Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 10.000,00€ – 200.000,00€, ανάλογα τον κλάδο, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50% και θα φτάνει στο 65% αν υφίσταται εξαγωγική δραστηριότητα.
Επιλέξιμες δαπάνες:

  • παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου (μόνο για εστίαση, εμπόριο, εκπαίδευση)
  • προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • μεταφορικά μέσα
  • εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας προϊόντων
  • αμοιβές για τεχνικές μελέτες και αμοιβές συμβούλων
  • μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Επιλέξιμες θα θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης θα είναι o αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, o αριθμός κερδοφόρων χρήσεων (έως 3), o τρόπος και βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής, oι ιδιωτικές επενδύσεις της τελευταίας 3ετίας και η συμμετοχή της επιχείρησης σε διαγωνισμούς ή βραβεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

 

 

Αγγελικά, Μύκονος, Τ.Κ. 84600
τηλ. 22890 77113 / 22513  [ ]  φαξ +30 22890 24498

kk@mk-mykonos.gr

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.