Προσκυνηματικός τουρισμός σε Σύρο, Τήνο, Μύκονο

panigyria mykonos
panigyria mykonos

Σε συμφωνία προχώρησαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Ιερά Μητρόπολη Σύρου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου για τον εντοπισμό και την συστηματική καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας που βρίσκονται στην χωρική αρμοδιότητα της Μητρόπολης Σύρου.

Η συστηματική καταγραφή των Ιερών Ναών και Μνημείων περιλαμβάνει την καταχώρησή τους σε βάση δεδομένων και την κατάρτιση κριτηρίων ώστε να κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ανάλογα με την θέση, τον τύπο τους, την χρονολόγηση, την προσβασιμότητα τους, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λ.π.

Σκοπός της συνεργασίας είναι μέσω του εντοπισμού, της καταγραφής και της κατηγοριοποίησης να δίδεται σαφής εικόνα για την ύπαρξη, την ποσότητα, το είδος και την πυκνότητα των Ιερών Ναών και των Μνημείων ανά νησί. Η έρευνα αυτή αναμένεται να συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της επισκεψιμότητας των Ιερών Ναών και Μνημείων, τόσο από πλευράς θεματικού τουρισμού όσο και από πλευράς προσέγγισής τους, ως τόπων προσκυνήματος. Παράλληλα τα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν στην διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και στήριξη των μνημείων και ορθή διαχείριση τους από δραστηριότητες που άπτονται του τουριστικού προϊόντος των νησιών, ώστε να αποφεύγεται κάθε ανάμειξη μη συνάδουσα με τον θρησκευτικό τους χαρακτήρα.

Σε πρώτη φάση στο πλαίσιο του έργου θα γίνει συστηματική καταγραφή και καταχώρηση στη βάση δεδομένων για τους ενοριακούς Ναούς σε τρία νησιά, (Σύρος, Τήνος, Μύκονος) και αναφορά στους μητροπολιτικούς ναούς στα υπόλοιπα νησιά της Ιεράς Μητρόπολης, σύνολο 33ων ναών. Η καταγραφή θα γίνει σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά).

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.