Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: τι ισχύει για τα ελαιουργεία

elaiourgeia
elaiourgeia

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: τι ισχύει για τα ελαιουργεία. Η λειτουργία των ελαιουργείων σε κάθε νησί και η εξυπηρέτηση των παραγωγών, των ελαιουργών και κυρίως η παραγωγή ενός σπουδαίου εθνικού προϊόντος της πατρίδας μας, όπως το ελαιόλαδο, ήταν και είναι βασικό μέλημα της Περιφερειακής Αρχής.

Από το 2014 όταν ο κόσμος των νησιών, μας εμπιστεύτηκε την Αυτοδιοικητική ευθύνη, παρέχοντας την εντολή να υπηρετήσουμε για να δώσουμε λύσεις στην έλλειψη επαρκούς νησιωτικής πολιτικής και στα συσσωρευμένα και χρονίζοντα έως τότε προβλήματα. Τα στοιχεία είναι μετρήσιμα, αποτελούν δεδομένα και περιγράφονται με μια προϋπάρχουσα κατάσταση όπου δεν ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας των μονάδων, των δικαιολογητικών που έπρεπε να διαθέτουν και να πληρούν και κυρίως δεν υπήρχε αριθμός αδειοδοτημένων ελαιοτριβείων για την εξυπηρέτηση των νησιών.

Υπήρχαν διαπιστωμένες παραβάσεις για όλα σχεδόν τα ελαιουργεία, τις οποίες παραλάβαμε βεβαιωμένες με παράλληλες κλήσεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών για παροχή ανωμοτί διευκρινήσεων και εφαρμογή της νομοθεσίας. Ξεκινήσαμε από την αρχή με την πολύτιμη βοήθεια των Υπηρεσιών μας, του ανθρώπινου δυναμικού τους και των Διευθυντών και παρά την υποστελέχωση, τα ζητήματα των μετακινήσεων από νησί σε νησί και αυτής καθεαυτής της νησιωτικότητας, θέτοντας ένα στόχο. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο και το καθεστώς νόμιμης λειτουργίας των ελαιουργείων της Περιφέρειάς μας.

Φυσικά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Περιφέρειά μας αλλά ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Εδώ όμως υπήρχαν, καταγγελίες, αναφορές, καταθέσεις στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και Πταισματοδικείο και γενικά ένας σκληρός ανταγωνισμός μονάδων και επιχειρήσεων. Το βασικό πρόβλημα όλων σχεδόν των ελαιοτριβείων είναι η διάθεση των αποβλήτων τους η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ήταν σχεδόν ανεξέλεγκτη ενώ η σχετική νομοθεσία είναι αυστηρότατη και ουδείς μπορεί να την προσπεράσει.

Από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και πρόβλημα μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και άλλων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κανείς και πολύ περισσότερο οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δεν μπορούν και δεν πρέπει να προσπεράσουν. Βάλαμε κανόνες, τους εφαρμόσαμε και σήμερα τα περισσότερα ελαιουργεία λειτουργούν νόμιμα, όταν παραλάβαμε ένα μόνο αδειοδοτημένο ή ελάχιστα με επαρκή δικαιολογητικά.

Η εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Κ. Γιώργου Χατζημάρκου, προς όλους όσους ανέλαβαν θέσεις ευθύνης ήταν σαφείς. Να έχετε σχέδιο, να έχετε στόχους, να τους πετύχετε και να παραδώσετε ξεκάθαρο το τοπίο. Αυτό προσπαθώ να πετύχω σαν αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης. Ένα καθαρό τοπίο νόμιμης λειτουργίας των μονάδων, με αρχή, μέση και τέλος. Με κανόνες και με βήματα που πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν.

Μπορεί η απάντηση στο ερώτημα αυτό να είναι διαφορετική; Μπορούν να λειτουργούν τα ελαιουργεία ανεξέλεγκτα χωρίς έλεγχο νομιμότητας και κατά το δοκούν την ώρα που τα ερωτήματα, οι καταγγελίες και οι αναφορές για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετική αφετηρία για κάθε έναν καλά κρατούν; Μπορεί τέλος να δεχθούμε, πέραν των παραπάνω, ότι το τοπίο πρέπει να μείνει θολό; Όχι. Πρέπει να έρθει μια ελαιουργική περίοδος στα νησιά μας, όπου δεν θα έχουμε μία από τα ίδια.

Συναγερμός όταν πλησιάζει ο Νοέμβρης και πίεση για λειτουργία με οποιονδήποτε τρόπο των μονάδων και εφησυχασμός όλο τον υπόλοιπο χρόνο όταν έπρεπε να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας. Σε τελική ανάλυση, όλα τα ελαιουργία και πυρηνελαιουργεία είναι παραγωγικές  μονάδες και επιχειρήσεις που λειτουργούν με ευθύνη των ιδιοκτητών τους και των ενδιαφερομένων.

Ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο; Μπορεί ή έχει δικαίωμα η Περιφέρεια, το Κράτος ή οποιοσδήποτε Δημόσιος φορέας να εκδίδει άδειες ιδιωτικών συμφερόντων ή συνεταιρισμών όταν οι ίδιοι δεν ενεργούν εγκαίρως. Ήδη εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στέλνει συνεχώς το μήνυμα και την πρόσκληση. Ελάτε άμεσα να συμπληρώσετε τα δικαιολογητικά σας. Η προσπάθεια και η όχληση είναι συνεχής. Ελάτε. Προστρέξετε άμεσα. Ελάτε φίλοι ελαιουργοί μαζί με τους συνεργάτες σας, μηχανολόγους, γεωπόνους, μηχανικούς τεχνικούς.

Αναμένουμε τυχόν έγγραφες προτάσεις σας για βελτίωση της νομοθεσίας ή των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας μέσω των Υπηρεσιών μας σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησο για να τις διαβιβάσουμε άμεσα στο Υπουργείο με το οποίο βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή για την βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας και τη λήψη μέτρων νησιωτικότητας εντός των οποίων προτείνω την θέσπιση υποχρεωτικής λειτουργίας ενός τουλάχιστον ελαιουργείου ανά νησί για την εξυπηρέτηση των παραγωγών και την παραγωγή του τοπικού ελαιολάδου με εποπτεία και διευκόλυνση του ίδιου του Υπουργείου προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος.

Για κάτι τέτοιο όμως απαιτείται αλλαγή της νομοθεσίας. Με συστηματική εργασία και εποικοδομητικές προτάσεις πολλά μπορούμε να πετύχουμε. Ο τομέας της λειτουργίας των ελαιουργείων είναι εξαιρετικά κρίσιμος και παράλληλα δύσκολος, επικίνδυνος και απρόβλεπτος. Η λειτουργία ενός ελαιοτριβείου εξαρτάται από την συνδρομή πολλών προϋποθέσεων και ισχύ.

Ειδικότερα για το νησί της Κω, για να εξετάσουμε ως πραγματικό παράδειγμα με σημερινά δεδομένα την περίπτωση ενός μεγάλου και σημαντικού νησιού ισχύουν τα παρακάτω: Υπάρχουν τρία ελαιοτριβεία με φάκελο στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα το «πρώτο», το «δεύτερο» και το «τρίτο». Τα πρώτα δυο ελαιοτριβεία έχουν εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης (τροποποίηση) και έχουν την υποχρέωση προκειμένου η λειτουργία τους να είναι νόμιμη , σύμφωνα με την  Υ.Α. Αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 /2017  και την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με ΑΔΑ ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ  πριν την έναρξη  λειτουργίας  να υποβάλουν  γνωστοποίηση  αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr

Με την ηλεκτρονική κατάθεση της γνωστοποίησης λειτουργίας τους στο σύστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να τηρούνται και να είναι σε ισχύ σε δικό τους αρχείο, εντός του χώρου των ελαιοτριβείων.

Η αδειοδότηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των ελαιοτριβείων γίνεται ύστερα από την υποβολή  γνωστοποίησης, τον έλεγχο των τηρούμενων δικαιολογητικών και των όρων της άδειας εγκατάστασης με την ανάκληση τυχόν απόφασης  προσωρινής  διακοπής λειτουργίας. Στην περίπτωση της Κω, ο μηχανικός ενός εκ των τριών ελαιουργείων ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι για την ηλεκτρονική κατάθεση της γνωστοποίησης λειτουργίας εκκρεμεί η περιβαλλοντική έγκριση της μελέτης  εδαφοδεξαμενής, που προβλέπεται  στην άδεια εγκατάστασης (Π.Π.Δ.), από την Δ/νση  Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ∆ωδ/σου.

Το «τρίτο» ελαιοτριβείο έχει υποβάλει Ερωτηματολόγιο και οφείλει να καταθέσει τα προσδιορισθέντα δικαιολογητικά από την Υπηρεσία μας για την τροποποίηση άδειας εγκατάστασης. Από την παραπάνω παρουσίαση της κατάστασης διαπιστώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και κινητικότητα από τους ελαιοτριβείς και εξελίσσεται η διαδικασία αδειοδότησης και προβλέπεται πιθανώς να ολοκληρωθεί με την συμπλήρωση και προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία οι Υπηρεσίες μας θα αποδεχθούν και θα εξετάσουν άμεσα και κατά προτεραιότητα.

Θα βρισκόμαστε στη θέση μας για να στηρίξουμε την διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και την αδειοδότηση όλων των μονάδων και καλούμε όλους τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν με τον φάκελο των δικαιολογητικών τους άμεσα με την ευχή για μια ομαλή και απρόσκοπτη ελαιουργική περίοδο 2017 – 2018.

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.