Μεγάλες ευθύνες και κόστος στους Δήμους για την ναυαγοσωστική κάλυψη

nayagosostes
nayagosostes

Μεγάλες ευθύνες και κόστος στους Δήμους για την ναυαγοσωστική κάλυψη. Τεράστιο είναι το μέγεθος των ευθυνών και αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στους Δήμους από το νέο Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 4 Απριλίου και αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών.

Το οικονομικό κόστος που επιβαρύνει τους Δήμους είναι δυσβάσταχτο, αφού για να καλύψουν όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις θα πρέπει να «ματώσουν» οικονομικά. Εκτός των άλλων, το νέο ΠΔ ανατρέπει τον προγραμματισμό των περισσότερων Δήμων καθώς εκδόθηκε λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής σαιζόν προκαλώντας αναταραχή ειδικά στις τουριστικές περιοχές.

Σύμφωνα με το ΠΔ οι υποχρεώσεις των Δήμων είναι:

α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και από ώρας 10.30 – 17.30, προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή επόπτη ναυαγοσωστών.

β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9.

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, .

2) Αδιάβροχο φακό.

3) Κυάλια.

4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο,

5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, ».

6) Σωστικός σωλήνας,

7) Φορητό φαρμακείο,

8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.

9) Δύο σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήνταμέτρων.

10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD».

11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ» και κάτωθεν αυτής η ένδειξη «LIFE GUARD».

12) Γυαλιά ηλίου.

13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» και κάτωθεν αυτής την ένδειξη «FIRST AID», μπλε απόχρωσης.

14) Ισοθερμικές κουβέρτες.

15) Καταδυτικό μαχαίρι.

16) Μάσκα βυθού.

17) Βατραχοπέδιλα.

18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ» και κάτωθεν αυτής την ένδειξη «LIFE GUARD», μπλε απόχρωσης.

19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ» και κάτωθεν αυτής την ένδειξη «NO LIFE GUARD», λευκής απόχρωσης.

20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.

21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).

22) Κοινή σφυρίχτρα.

23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα).

24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή).

25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).

26) Φορητή συσκευή VHF.

δ) Οι Δήμοι, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλουν επιπλέον κατά τους μήνες της περίπτωσης α), να διαθέτουν για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις (κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1), ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισης τους, ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια.

Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS – PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι και προσλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο.

ε) Τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112). 2. Σε περίπτωση που οι παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρων σε λουτρική εγκατάσταση, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διενεργούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (Π.Δ.Δ.Π.) / Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.), υπεύθυνοι για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, είναι αποκλειστικά οι Δήμοι.

  1. Εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.