Μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Μυκόνου με το Ι.ΜΕΤ – ΕΚΕΤΑ

iketa
iketa
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν βασικά θέματα που αφορούν στον τομέα των μεταφορών και είναι μείζονος σημασίας για το νησί της Μυκόνου, ενώ παράλληλα υπογράφτηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων, με στόχο την άμεση έναρξη της συνεργασίας τους.
Επιπρόσθετα, προέκυψαν ενδιαφέρουσες προοπτικές συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο, ενώ έγινε συζήτηση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών στο νησί, λόγω της ραγδαίας τουριστικής αύξησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.
Πιο ειδικά, ο δήμαρχος Μυκόνου αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας αυτής, επισημαίνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μύκονος ως προς την κυκλοφορία, ενώ κατέστη σαφές το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης ως το πιο άμεσο προς επίλυση.
Στο πλαίσιο αυτό υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων, χρονικής διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, που θέτει τους βασικούς πυλώνες της συνεργασίας και αφορούν:
α) Την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης από τη μεριά του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ προς το Δήμο Μυκόνου, με στόχο την επίλυση του κυκλοφοριακού, καθώς και σε δράσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τους δυο φορείς.
β) Τη συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, με την εξέταση δυνατότητας μόχλευσης πόρων από εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία ή από Ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω υποβολής κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων, που εντάσσονται στους κοινούς στόχους των δύο μερών.
γ) Την παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών του Δήμου, σε αντικείμενα σχετικά με τους στόχους των δύο μερών.
δ) Την οριοθέτηση πρόσθετων δράσεων στο μέλλον μετά από κοινή απόφαση των δυο φορέων.
Τελειώνοντας τη συνάντηση ο δήμαρχος Μυκόνου έκανε της εξής δήλωση:
“Καθώς οι μεταφορές αποτελούν ένα νευραλγικό τομέα στο νησί μας, με βασικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των μετακινούμενων, τόσο ως προς τους χρόνους μετακίνησης όσο και ως προς την οδική ασφάλεια, η συνεργασία του Δήμου Μυκόνου με το Ι.ΜΕΤ θα δώσει λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα άμεσα.”

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.