ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Επιπλέον επενδυτικά σχέδια στο ΕΣΠΑ ενίσχυσης ΜμΕ

Hotel Criteria

980 επιπλέον επενδυτικά σχέδια στο ΕΣΠΑ ενίσχυσης ΜμΕ. Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης για το ΕΣΠΑ ενίσχυσης τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό του και την ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς στο πρόγραμμα εντάχθηκαν επιπλέον 980 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 49,7 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 55,8 εκατ. ευρώ.

Δείτε τα νέα επενδυτικά σχέδια και τη σχετική απόφαση στο συνημμένο αρχείο  

Ο Καιρός στη Μύκονο

error: Content is protected !!