Νέα Επιδότηση στον Τουρισμό

Mykonos
Mykonos

Νέα δράση, νέα Επιδότηση στον Τουρισμό, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις τίθεται σε εφαρμογή και αφορά Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία & Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ)

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:
Α) Δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ο 55).
Β) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.
Γ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. (1 ΕΜΕ 300 ημέρες εργασίας, δηλαδή 2-3 εποχικοί εργαζόμενοι)

Επισημαίνεται ότι:
*Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.
*Επιχειρήσεις. που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων τοποθετείται εντός του Ιουνίου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για έλεγχο επιλεξιμότητας
Τηλ. 2289077113, 6972663434, k.katsoudas@gmail.com

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.