ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Νέα Επιδότηση 5% στον Τουρισμό

Νέα δράση, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις τίθεται σε εφαρμογή,
και αφορά Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία & Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ)

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:
Α) Δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ο 55).
Β) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.
Γ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. (1 ΕΜΕ 300 ημέρες εργασίας, δηλαδή 2-3 εποχικοί εργαζόμενοι)

Επισημαίνεται ότι:
*Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.
*Επιχειρήσεις. που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων τοποθετείται εντός του Ιουνίου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για έλεγχο επιλεξιμότητας
Τηλ. 2289077113, 6972663434, k.katsoudas@gmail.com

Ο Καιρός στη Μύκονο