Επιδότηση 50% – 65% για Εστιατόρια, Καφέ, Εμπορικά καταστήματα

restaurant espa
restaurant espa

Επιχορήγηση έως και 97.500 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου,  της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» που έχει δημοσιευθεί.

Συγκεκριμένα,  θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ με το ποσοστό της επιδότησης να φτάνει στο 50%-65%  του προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Μαίου 2019 και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

  • στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο (σχεδόν όλα τα ΚΑΔ)
  • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (εστιατόρια, ψητοπωλεία, μπάρ, καφέ, κλπ.)
  • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα, έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες  επιχειρήσεις που πριν την υποβολή :

  1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν ιδρυθεί δηλαδή το 2015 και πρίν)

2. έχουν προσωπικό τουλάχιστον  1 ΕΜΕ για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου , τουλάχιστον 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης . (1 ΕΜΕ μεταφράζεται σε 12 μήνες εργασίας).

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας,

Αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων

Μεταφορικά μέσα μέχρι και 25.000 €

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, Τεχνικές μελέτες, Πιστοποιήσεις

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) μέχρι και 30.000 €

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

 

Αγγελικά, Μύκονος, Τ.Κ. 84600
τηλ. 22890 77113 / 24459  [ ]  φαξ +30 22890 24498

kk@mk-mykonos.gr

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.