Επιδοτήσεις 50% για σχεδόν όλες τις δραστηριότητες

afisa
afisa

ΥΓΕΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ κλπ.

ΑΡΧΙΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ», που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας , ενέργειας, εστίασης, και γενικά σχεδόν όλων των ΚΑΔ εκτός του τουρισμού.
Στα αξιοσημείωτα και πρωτοποριακά του προγράμματος είναι πως η έγκριση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας, και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού που θα είναι 460 εκ. €!

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες επιχειρήσεις που:
α) έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας (΄Εχουν δηλαδή ιδρυθεί το 2015 και πριν).
β) έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος 2018. (Για την εμπόριο αρκεί 1 ΕΜΕ ).
γ) καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή (50% του προυπολογισμού) με ιδίους πόρους ή/και δάνειο.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι :

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων • Ενέργεια • Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) • Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) • Υλικά/Κατασκευές
• Εστίαση• Εμπόριο • Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 10.000,00€ – 200.000,00€, ανάλογα τον κλάδο, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50% και θα φτάνει στο 65% αν υφίσταται εξαγωγική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες δαπάνες:
  • παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου (μόνο για εστίαση, εμπόριο, εκπαίδευση)
  • προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • μεταφορικά μέσα
  • εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας προϊόντων
  • αμοιβές για τεχνικές μελέτες και αμοιβές συμβούλων
  • μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης των προσκλήσεων. (19/12/18)
Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης θα είναι o αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, o αριθμός κερδοφόρων χρήσεων (έως 3), o τρόπος και βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής, oι ιδιωτικές επενδύσεις της τελευταίας 3ετίας και η συμμετοχή της επιχείρησης σε διαγωνισμούς ή βραβεύσεις.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.