Επιδοτήσεις για Εστίαση – Εμπόριο

bakalo
bakalo

Επιδοτήσεις για Εστίαση – Εμπόριο. Κι ενώ το πρόγραμμα για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων λήγει στις 15 Μαΐου, δύο νέα προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 290 εκατ. ευρώ, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  1. «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)».
  2. «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Αναλυτικότερα, τα προγράμματα αφορούν

Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση). Με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση και την ιδιωτική εκπαίδευση (π.χ., παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) γύρω όμως από 4 συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων:

● Εξοικονόμηση ενέργειας.

● Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.

● Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και

● ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Σημειώνεται πως η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι σε διάστημα 18-24 μήνες.

  1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: η δράση θα ανασχεδιαστεί και θα αφορά κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ουσιαστικά αφορά όλες σχεδόν τις δραστηριότητες (εκτός του τουρισμού, της εστίασης και του λιανικού εμπορίου που εντάσσονται σε ξεχωριστά προγράμματα).

Πρόκειται ουσιαστικά για τον β’ κύκλο του προγράμματος του οποίου ο α΄κύκλος βρίσκεται αυτό το διάστημα στο στάδιο της υλοποίησης και πληρωμής, και ο προϋπολογισμός του αναμένεται να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ. Επιδοτούμενες θα είναι σχεδόν όλων των ειδών οι δαπάνες, δηλαδή κτιριακές παρεμβάσεις, μηχανήματα/εξοπλισμός, μηχανογράφηση.

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22890-77113

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.