Αναβαθμίζονται οι υποδομές ύδρευσης στο νησί

agogoi nerou
agogoi nerou

Αναβαθμίζονται οι υποδομές ύδρευσης στο νησί και ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει, την επιτυχή ένταξη του έργου με τίτλο «Διαχείριση και βελτίωση των υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Μυκόνου» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπ. Εσωτερικών. Αυτά, κατόπιν ολοκληρωμένης αίτησης χρηματοδότησης που είχε κατατεθεί από τη ΔΕΥΑ Μυκόνου τον Αύγουστο του 2020 και μετά από σχετική σημερινή απόφαση του Υπουργού κ. Πέτσα, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 6.697.000 ευρώ.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης της Μυκόνου και περιλαμβάνει τρία (3) κύρια υποέργα. Το πρώτο υποέργο αφορά την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα Μαραθίου προς το διυλιστήριο Αγίας Σοφίας της ΔΕΥΑ Μυκόνου, με όδευση εντός της κοίτης χειμάρρου.

Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου αγωγού από το αντλιοστάσιο του φράγματος Μαραθίου μέχρι το διυλιστήριο Αγίας Σοφίας ΔΕΥΑ Μυκόνου είναι περίπου 3.700m. Το προβληματικό τμήμα που θα αντικατασταθεί σε νέα όδευση επί αμαξιτού δημόσιου δρόμου είναι 1.890m. Το δεύτερο Υποέργο αφορά τη μεταφορά νερού από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Κόρφου, με δυναμικότητα ημερήσιας παροχής 10.000 m3 /ημέρα, προς τις κεντρικές δεξαμενές της ΔΕΥA Μυκόνου.

Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι οι εξής:

Κατασκευή νέου αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της Μονάδας Αφαλάτωσης Κόρφου. Το αντλιοστάσιο θα είναι προκατασκευασμένο και θα εγκατασταθεί εντός container.
Κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού με σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE 3ης γενιάς διαμέτρου Φ355, συνολικού μήκους περίπου 3.380m.

Ονομαστικές πιέσεις του αγωγού κατά τμήματα PN25/PN20/PN16. Εγκατάσταση συσκευών ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου (αερεξαγωγοί και δικλείδες εκκένωσης, διάταξη PRV μείωσης και διατήρησης πίεσης ανάντι των κεντρικών δεξαμενών της ΔΕΥΑ Μυκόνου).

Το τρίτο Υποέργο αφορά την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας και εξοπλισμού μέτρησης και τηλεδιαχείρισης της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης στην περιοχή ενδιαφέροντος και της ένταξής τους σε σύστημα αυτόματης καταμέτρησης τους.
Ειδικότερα, προβλέπεται:

  • Η δημιουργία Σταθμών Μέτρησης Παροχής Πίεσης (Σ.Μ.Π.Π.) σε σημεία ιδιαίτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου παρατηρούνται φαινόμενα υποβάθμισης της ποιότητας.
  • Η δημιουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) όπου παρατηρούνται φαινόμενα υποεγγραφής των υφιστάμενων υδρομετρητών και δημιουργίας πλασματικής ζήτησης.
  • Η εγκατάσταση Σταθερού δικτύου – Fixed Network AMR σε όλο το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
  • Η προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.).
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών επέκτασης του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.).

Σε σχετική δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωσταντίνος Κουκάς τόνισε:

«Με συνέπεια και συστηματικότητα υλοποιούμε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης βασικών υποδομών και ουσιαστικής επίλυσης διαχρονικών προβλημάτων του νησιού, διεκδικώντας παράλληλα κάθε δυνατή χρηματοδότηση. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜ κ. Κουνάνη, τον Πρόεδρο κ. Βιγλιάρη και τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ για την δουλειά και την επιμονή τους που είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη ένταξη του προτεινόμενου έργου “Ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Μυκόνου” στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, κάτι που συμβάλλει άμεσα στην προώθηση της αποδοτικότητας, στην προστασία και την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων, την κάλυψη των αυξημένων υδρευτικών αναγκών κατά την τουριστική περίοδο και γενικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μας.»

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.