Αύξηση εσόδων τον Απρίλιο και στο 4μηνο για τον Τουρισμό

mykonos limani
mykonos limani

Αύξηση εσόδων τον Απρίλιο και στο 4μηνο για τον Τουρισμό. Aύξηση σε ποσοστό 11,3% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2017, και διαμορφώθηκαν σε 483,7 εκατ. ευρώ, έναντι 434,5 πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Συνολικά στο 4μηνο 2017, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 2,4%, και ανήλθαν στα 996,9 εκ. €, έναντι 973,6 στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 και στο 4μηνο κατά 3,2%.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Απρίλιο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα σχεδόν κατά το ήμισυ μικρότερο εκείνου του Απριλίου του 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών και της ανόδου του πλεονάσματος του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Η πτώση κατά 196 εκατ. ευρώ του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών σε σχέση με εκείνο του Απριλίου του 2016 ήταν συνέπεια κυρίως της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό του ισοζυγίου των αγαθών χωρίς καύσιμα. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σε τρέχουσες τιμές δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά, ενώ περιορίστηκαν κατά 2,6% σε σταθερές τιμές.

Η άνοδος κατά 97 εκατ. ευρώ του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από – κυρίως θαλάσσιες – μεταφορές, που αντιστάθμισε την πτώση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου περιορίστηκε, παρά την άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 12% και την άνοδο των σχετικών εισπράξεων κατά 11,3%, λόγω της αύξησης των δαπανών κατοίκων στο εξωτερικό, που ήταν μεγαλύτερη.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατά 176 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2017, σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2016 οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από τόκους, μερίσματα και κέρδη και η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατά 59 εκατ. ευρώ οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε, καθώς το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 251 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016 και διαμορφώθηκε στα 3,0 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο των πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα κατά 301 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, καθώς η άνοδος των εξαγωγών αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών.

Η άνοδος του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, το πρώτο τετράμηνο του 2017, σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Αύξηση σημείωσε επίσης και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, δεδομένου ότι η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 3,5% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4%. Η άνοδος κατά 441 εκατ. ευρώ του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2016, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 3,2% και, επιπλέον, οι εισπράξεις από μεταφορές αυξήθηκαν κατά 18,9%. Την ίδια περίοδο, τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν βελτίωση.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2017, στο ισοζύγιο κεφαλαίων δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017 σημειώθηκε πλεόνασμα 233 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 676 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2016.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2017, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 464 εκατ. ευρώ, κατά 421 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Απριλίου του 2016, ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2017 παρουσίασε έλλειμμα 2,8 δισεκ. ευρώ, κατά 192 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.