Εφαρμογή των Κυκλοφοριακών Προτάσεων

roxari
roxari

Εφαρμογή των Κυκλοφοριακών Προτάσεων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : “Περί έγκρισης μελέτης σχεδίου Στάθμευσης Οχημάτων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χώρα Μυκόνου μετά την υπ’αριθ.01/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου”

Σκέλος Α΄: Έγκριση και παραλαβή μελέτης για τη στάθμευση των οχημάτων και της κυκλοφορίας στη Χώρα της Μυκόνου.

Στα πλαίσια της κυκλοφοριακής μελέτης που αφορά στη στάθμευση της Χώρας της Μυκόνου, η οποία υλοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016 και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις 03/02/2017 με αριθμό απόφασης 01/2017, διαμορφώθηκε μια σειρά προτάσεων προς εφαρμογή με στόχο να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης και παράλληλα η διεξαγωγή της ομαλής κυκλοφοριακής ροής λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του συστήματος στάθμευσης στη Χώρα Μυκόνου και η αντίστοιχη διαμόρφωση προτάσεων για την καλύτερη διαχείρισή του με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και τη μείωση των περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη στάθμευση.

Ως περιοχή μελέτης ορίστηκε το συνεκτικό τμήμα του οικισμού (ΦΕΚ 721/Δ/1995) και το τμήμα της επέκτασης σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη (ΦΕΚ 701/Δ/1998) στο βαθμό που αυτή είναι υλοποιημένη. Στην περιοχή του κέντρου, η διαχείριση της παρόδιας στάθμευσης εκ των πραγμάτων περιορίζεται στη διαχείριση των θέσεων οι οποίες εντοπίζονται σε πολύ συγκεκριμένα τμήματα του οικισμού.

Συγκεκριμένα, επί του άξονα των οδών Ξενίας – Μέλπως Αξιώτη, στην περιοχή γύρω από την αφετηρία του ΚΤΕΛ, επί της διαδρομής των οδών Αγ. Λουκά – Βορείου Ηπείρου και της πλ. Κούτση, επί των πλατειών Μαντώς και Καραολή και Δημητρίου, επί του χώρου ανατολικά του θεάτρου (οδός Ρόζε Τουρτ) και, τέλος, επί του Γιαλού και της Ακτής Πολυκανδριώτη.

Σκέλος Β΄: Προτάσεις για τη στάθμευση και την κυκλοφορία στη Χώρα της Μυκόνου

1). Η απομάκρυνση, αρχικά με μεταλλικά ή πλαστικά κολωνάκια επί των πεζοδρομίων, όλης της παρόδιας στάθμευσης από τον άξονα των οδών Ξενία – Μέλπως Αξιώτη (Νιοχώρι), καθώς και η απομάκρυνση της παρόδιας στάθμευσης επί της πλατείας Κούτση (Λάκκα).

2) Αποκλεισμός των τριών εισόδων(ΟΤΕ, Κάτω Μύλοι, οδός Αγ. Λουκά) του παραδοσιακού οικισμού στο συνεκτικό τμήμα (κάτω από τον παλαιό περιφερειακό της Χώρας Μυκόνου) και επιτρεπόμενη είσοδο μόνο στα οχήματα τροφοδοσίας και εκτάκτου ανάγκης. Ειδικότερα, τα οχήματα τροφοδοσίας θα μπορούν να εισέρχονται τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα 6πμ. με 11 πμ. Προκειμένου η τροφοδοσία να ολοκληρώνεται με ασφάλεια, η κατεύθυνση που θα ακολουθούν τα οχήματα τροφοδοσίας εντός του παραδοσιακού οικισμού, που είναι πεζόδρομος, για την ασφαλή περιήγηση των επισκεπτών στα σοκάκια του νησιού είναι οι ακόλουθες:

α.  Η οδός από τη διασταύρωση Μαούνα μέχρι την πλατεία Λάκκας θα είναι   με άνοδο και κάθοδο (διπλή κατεύθυνση των οχημάτων).
β.  Μονής κατεύθυνσης με κάθοδο η διαδρομή από Πλ. Λάκκα, οδός Β. Ηπείρου,    Ενόπλων Δυνάμεων, Ματθαίου Ανδρονίκου, δεξιά από την ALPHA Τράπεζα, πλατεία Γουμενιό, Δ. Μαυρογένους και έξοδος προς πλατεία Μ. Μαυρογένους και ΟΤΕ.
γ.  Μονής κατεύθυνσης με άνοδο η διαδρομή από Άγιο Ευθύμιο, οδός Αγίου Ευθυμίου προς Φάμπρικα- διασταύρωση Μαούνα.
δ.  Μονής κατεύθυνσης με κάθοδο και μόνο για τα καταστήματα της οδού Μητροπόλεως και για την τροφοδοσία των καταστημάτων της περιοχής Λίμνης(πλατεία Μελετοπούλου) από τη Λάκκα και υποχρεωτική έξοδος από Αλευκάντρα.
ε.  Διπλής κατεύθυνσης από διασταύρωση Μαούνας- Κάτω Μύλους, Πλατεία Αλευκάντρας, Κουζή Γεωργούλη έως κατάστημα Κουφού και από Μητρόπολη μέχρι την περιοχή της Λίμνης.
στ.  Διπλής κατεύθυνσης και μόνο για τα τρίκυκλα μοτ/τα και μοτ/τες η οδός Καλογερά.
ζ.  Μονής κατεύθυνσης με άνοδο η οδός Ματθαίου Ανδρονίκου από την παραλία προς την ALPHA Τράπεζα και έξοδος από Αγίους ΣΑΡΆΝΤΑ, Γουμενιό, πλατεία Μ. Μαυρογένους.
η.  Διπλής κατεύθυνσης η οδός από ΟΤΕ, Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους, παραλιακή οδός μέχρι Πλ. Παραπορτιανής και Πλ. Αγίου Ιωάννου Μπαρκιάς καθώς και η οδός Μ. Καμπάνη προς Αγία Κυριακή μέχτο το κατάστημα Μαδούπας.

3) Πρόβλεψη για λίγες θέσεις στάθμευσης παραγωγών στην άκρη του Γιαλού, παρακείμενα της ψαραγοράς (Πάγκας).

4) Τοποθέτηση διαχωριστών λωρίδων κυκλοφορίας επί του άξονα του Μικρού Περιφερειακού στο τμήμα από τη διασταύρωση Αγίου Ιωάννου (Μαούνα) μέχρι την Ε.Ο. Χώρας- Άνω Μεράς (Βαστάο) στα ευθύγραμμα τμήματα της.

Οι διαχωριστές, θα έχουν τη μορφή κυλινδρικών πλαστικών κολωνακίων επαναφερόμενων, με αντανακλαστικούς δακτυλίους και ενσωματωμένη βάση ύψους 45 εκατοστά, τα οποία εμπεριέχονται στην προμήθεια ειδών οδοσήμανσης  με αριθμό απόφασης 137/2016 που αναμένεται προς παράδοση.

Στα σημεία που η οδός Αγίου Ιωάννη διασταυρώνεται  με σημεία που οδηγούν τους πεζούς στο εσωτερικό του οικισμού θα υπάρχει κενό 1.00 μέτρο ή και λιγότερο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στους πεζούς να περάσουν απέναντι με ασφάλεια. Μεσοπρόθεσμα, θα υλοποιηθεί μελέτη για τη διαμόρφωση της οδού με πεζοδρόμια και παρόδια στάθμευση, όπου είναι δυνατό.

Σε περίπτωση αποτυχίας της παρούσας πρότασης λόγω του υψηλού κυκλοφορικού φόρτου των δυο λωρίδων κυκλοφορίας προτείνεται από την τεχνική υπηρεσία το μέτρο της εποχιακής μονοδρόμησης της οδού Αγίου Ιωάννου από τη Φάμπρικα (Μαούνα) μέχρι τη διασταύρωση νότια της Ε.Ο. Χώρας – Άνω Μεράς (Βαστάο). Η κατεύθυνση ροής θα είναι από τη διασταύρωση του Μαούνα προς τον ΟΤΕ και το λιμάνι.

Κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Μυκόνου- Πλατύ γιαλού /Αεροδρομίου προτείνεται η τοποθέτηση επί της οδού, στα όρια  του δρόμου που οριοθετούνται με διαγράμμιση, συμπληρωματική οριζόντια σήμανση με την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

5) Νομιμοποίηση της παρόδιας στάθμευσης επί της Ε.Ο. Χώρας – Άνω Μεράς σε συνδυασμό με τη δημιουργία διαδρόμων πεζών και, μεσοπρόθεσμα, πεζοδρομίων.

6) Απομάκρυνση της παράνομης στάθμευσης από τις οδούς βόρεια του ΟΤΕ και ανατολικά του λιμανιού τοποθετώντας  στο άκρο των οδών πλαστικά κυλινδρικά κολωνάκια επαναφερόμενα, με αντανακλαστικούς δακτυλίους και ενσωματωμένη βάση ύψους 75 εκατοστά, τα οποία περιλαμβάνονται στην προμήθεια ειδών οδοσήμανσης με αριθμό απόφασης 137/2016 που αναμένεται προς παράδοση.

Νομιμοποίηση της στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού που καταλήγει στο λιμάνι και απαγόρευσή της στην απέναντι πλευρά. Δημιουργία 18 νόμιμων θέσεων στάθμευσης. Προστασία των πεζοδρομίων στην επέκταση του παλιού λιμένα από τα σταθμευμένα ΙΧ (π.χ. με πέτρινα στοιχεία ή μεταλλικά εμπόδια).

7) Διαμόρφωση της διασταύρωσης πλατείας ΟΤΕ με απομάκρυνση (αρχικά με κολωνάκια) της παρόδιας στάθμευσης (στη συντριπτική πλειοψηφία ενοικιαζόμενα). Στη συνέχεια, κατασκευή πεζοδρομίων με απόδοση μόνο του απαραίτητου χώρου στην κυκλοφορία. Δημιουργία διάβασης πεζών προς/από την πιάτσα των ΤΑΞΙ και τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Απομάκρυνση παράνομων θέσεων στάθμευσης (που καταλαμβάνονται κυρίως από ενοικιαζόμενα).

8) Τοποθέτηση πλαστικών κώνων στις γωνίες των συμβολών των τριών κάθετων οδών στην Αγίου Ιωάννου(δηλαδή Σχολής Καλών Τεχνών, οδός Αγίων Πάντων- Γιοβάνη και ανηφόρα του Λάζαρου- δεσποτικό). Συγκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν κώνοι σήμανσης αντανακλαστικοί με ενσωματωμένη βάση ύψους 50 εκατοστών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην προμήθεια ειδών οδοσήμανσης με αριθμό απόφασης 137/2016 που αναμένεται προς παράδοση.

9) Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης ΙΧ στους Κάτω Μύλους. Απόδοση των θέσεων στάθμευσης ΙΧ στους κατοίκους με καθιέρωση κάρτας κατοίκου με ετήσιο κόμιστρο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. Διαμόρφωση της παλιάς παιδικής χαράς σε χώρο στάθμευσης δικύκλων στους Κάτω Μύλους. Επίσης, περιμετρικά του παλιού χώρου της παιδικής χαράς η ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται κυκλικά με κόμβο που θα υλοποιηθεί. Για την κυκλική αυτή διαδρομή υπάρχει και η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την απόφαση 09/2017.

10) Στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων στους προβλεπόμενους χώρους στην επέκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα.
Απομάκρυνση των ενοικιαζόμενων οχημάτων από το οδικό δίκτυο. Ανεύρεση χώρων στάθμευσης εκτός οδού για τη στάθμευση του στόλων των επιχειρήσεων με ευθύνη των επιχειρηματιών.

11) Κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος για τη μετρίαση της ταχύτητας των οχημάτων καθώς και την αύξηση της ασφάλειας των διαβάσεων επί των οδών πριν την είσοδο στους κυκλικούς κόμβους Καραμανλή, Δεξαμενές Μυκόνου καθώς και στη διασταύρωση των οδών έμπροσθεν του Γυμνασίου Μυκόνου στην περιοχή Σουρμελή, Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος  στη διασταύρωση στην περιοχή Βρύση στη συμβολή των οδών Χώρας-Πλατύ Γιαλού με τον περιφερειακό καθώς και στη συμβολή του περιφερειακού με την οδό Ορνού- Κόρφου.

Λίγες ημέρες λοιπόν υπομονή και κατανόηση προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω προτάσεις. 

Η κυκλοφοριακή συνείδηση ΟΛΩΝ μας θα δείξει και το βαθμό επιτυχίας των συγκεκριμένων κυκλοφοριακών προτάσεων.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.