Όλα έτοιμα για τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Νομαρχίας Κυκλάδων τα εκλογικά τμήματα και τα αντίστοιχα Καταστήματα Ψηφοφορίας και τους Εκλογείς που θα ψηφίσουν σε κάθε ένα από αυτά , κατά τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 , ως ακολούθως :

Α/Α Εκλογικού Τμήματος ΟνομασίαΕκλογικού Τμήματος Έδρα Κατάστημα Ψηφοφορίας          Ψηφίζοντες
          Εκλογείς
143ο Δήμος Μυκόνου Μύκονος Νηπιαγωγείο Μυκόνου 1η αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μυκονίων Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το ψηφίο Α μέχρι και τα ψηφία ΒΙΓ (ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ Φραντζέσκος) 144ο Δήμος Μυκόνου Μύκονος Νηπιαγωγείο Μυκόνου 2η αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μυκονίων Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα ψηφία ΒΙΔ (ΒΙΔΑΛΗ ʼννα) μέχρι και τα ψηφία ΔΑ (ΔΑΣΟΥΡΑΣ Νικόλαος) 145ο Δήμος Μυκόνου Μύκονος 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
1η ισόγεια αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μυκονίων Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα ψηφία ΔΕ (ΔΕΓΑΪΤΗ Αννεζώ) μέχρι και τα ψηφία ΚΑΜ (ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Νικόλαος) 146ο Δήμος Μυκόνου Μύκονος 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
2η ισόγεια αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μυκονίων Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα ψηφία ΚΑΝ (ΚΑΝΑΤΟΥΛΑ Ευσταθία) μέχρι και τα ψηφία ΚΟΥ (ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ Βασιλική) 147ο Δήμος Μυκόνου Μύκονος 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
3η ισόγεια αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μυκονίων Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα ψηφία ΚΟΥ (ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ Γιαννούλα) μέχρι και τα ψηφία ΛΥ (ΛΥΚΟΥΡΗ Φρασκούλα) 148ο Δήμος Μυκόνου Μύκονος 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
4η ισόγεια αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μυκονίων Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα ψηφία ΛΥ (ΛΥΚΟΥΡΗΣ Αθανάσιος) μέχρι και τα ψηφία ΝΙ (ΝΙΣΣΕΝ Ειρήνη) 149ο Δήμος Μυκόνου Μύκονος 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
5η ισόγεια αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μυκονίων Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα ψηφία ΝΟ (ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος) μέχρι και τα ψηφία ΠΟΛ (ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σταύρος) 150ο Δήμος Μυκόνου Μύκονος 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
6η ισόγεια αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μυκονίων Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα ψηφία ΠΟΛ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Βασιλική) μέχρι και τα ψηφία ΣΥΝ (ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ Σταμάτιος) 151ο Δήμος Μυκόνου Μύκονος 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
7η ισόγεια αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μυκονίων Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα ψηφία ΣΥΡ (ΣΥΡΙΑΝΟΣ Αθανάσιος) μέχρι και το ψηφίο Ω 152ο Εκλογικό Διαμέρισμα ʼνω Μεράς ʼνω Μερά Δημοτικό Σχολείο ʼνω Μεράς
1η ισόγεια αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος ʼνω Μεράς Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το ψηφίο Α μέχρι και το ψηφίο Λ συμπεριλαμβανόμενο 153ο Εκλογικό Διαμέρισμα ʼνω Μεράς ʼνω Μερά Δημοτικό Σχολείο ʼνω Μεράς
2η ισόγεια αίθουσα Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος ʼνω Μεράς Δήμου Μυκόνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το ψηφίο Μ μέχρι και το ψηφίο
Ω

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.