Ξεκινά το Πρότυπο Τυροκομείο Μυκόνου

TYROKOMEIO ESPA
TYROKOMEIO ESPA

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ένα έργο σταθμός για το νησί, το Πρότυπο Τυροκομείο Μυκόνου
δυναμικότητας 1 τόνου/ημέρα, αρχίζει να κατασκευάζεται και υπολογίζεται
πως την προσεχή άνοιξη θα είναι σε πλήρη λειτουργία, με κύρια προιόντα
κοπανιστή, τυροβολιά, ξυνότυρο, αλλά και παραδοσιακό γιαούρτι. .
Το έργο συνολικού προυπολογισμού 814.000 € κατάφερε να επιδοτηθεί με
65% μέσα από το πρόγραμμα 123Α του υπουργείου Ανάπτυξης και αναμένεται
να αποτελέσει μια σοβαρή μεταποιητική προσπάθεια για την οικονομία του
νησιού και ταυτόχρονα να θωρακίσει το ίδιο το τουριστικό προιόν που τείνει
να εξελιχθεί σε μονοκαλλιέργεια.
Το γραφείο μας έχει αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου το έργο και μέχρι στιγμής έχει
διεκπεραιώσει:

 • Την Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας
 • Την Υποβολή της πρότασης για επιδότηση στο μέτρο 123 Α του ΥΠΑΝ
 • Την Εκδοση νέου τοπογραφικού διαγράμματοςκαι την έκδοση οικοδομικής άδειας (στατικά, αρχιτεκτονικά, Η/Μ)
 • Τον Σχεδιασμό γραμμής παραγωγής του τυροκομείου,
 • Την Μελέτη περιβαλλοντικών όρων
 • Την Εκδοση άδειας ίδρυσης –εγκατάστασης,

Έπονται στο άμεσο μέλλον:

 • Η Μελέτη διαχείρισης υπολειμμάτων τυροκόμισης,
 • Η Μελέτη HACCP για την ασφάλεια τροφίμων
 • Η Εκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας
 • Η Εκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου (Υγ/κού ενδιαφέροντος) και
 • Η Υλοποίηση της εγκεκριμένης πρότασης (επιδότηση 65%) μέσα από το πρόγραμμα 123 Α του ΥΠΑΝ.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.