ΙΤΕΠ: Ευνοϊκές οι προβλέψειςγια τον ελληνικό τουρισμό και για το 2006

ΙΤΕΠ: Ευνοϊκές οι προβλέψειςγια τον ελληνικό τουρισμό και για το 2006
 

Με αύξηση των αφίξεων άνω του 6% είναι πιθανό να κλείσει το 2005, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΤΕΠ, (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων),όπως αυτή αναλύεται στην τελευταία έκθεση "Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός". Η έρευνα τονίζει ότι η απρόσμενη μείωση των αφίξεων στην Αθήνα κατά τον Αύγουστο οδήγησε σε συντηρητικότερες προβλέψεις για ολόκληρο το έτος. Η αύξηση της εισροής του τουριστικού συναλλάγματος θα είναι, όμως, ταχύτερη λόγω των επιδόσεων της Πρωτεύουσας, όπου η ανά διανυκτέρευση δαπάνη είναι υψηλότερη του μέσου όρου. Τα στοιχεία δε μέχρι και τον Αύγουστο, που ενσωματώνει ένα "κακό" μήνα για την Αθήνα, δείχνουν μια αρκετά καλή επίδοση, αντίστοιχη αυτής του Ολυμπιακού έτους 2004.
Με εξαίρεση τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και τις γύρω περιοχές, η τουριστική εξέλιξη στην περιφέρεια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Τα νησιά του Ιονίου, με ασθενή εξαίρεση την Κέρκυρα (+3,3%), έχουν πραγματοποιήσει μη οριακές μειώσεις (Κεφαλονιά -7,4% και Ζάκυνθος -5,1%)για το 10μηνο Ιαν.-Οκτωβρίου. Παρόμοια εξέλιξη σημειώθηκε και στα νησιά του Ανατ. Αιγαίου (Σάμος -16,9%, Μυτιλήνη -4,7%). Η Ρόδος για το 10μηνο 2005 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004, ενώ η Κως παρουσίασε μείωση της τάξεως του -3,2%.
Στην Κρήτη η κατάσταση είναι καλύτερη, αφού τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά σημειώνεται αύξηση των αφίξεων της τάξης του 6,3% και 4,3%, αντιστοίχως, για το 10μηνο του 2005 σε σχέση με το 10μηνο του 2004.
Αποτελεί, εντούτοις, απλοποίηση η συσχέτιση της τουριστικής πολιτικής μόνο με βάση την επίδοση του αλλοδαπού τουρισμού. Διότι η πρωτοφανής για τα ελληνικά πράγματα προσπάθεια της Πολιτείας να ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους στον τουριστικό τομέα δεν αφορούσε κατά τρόπο μονοσήμαντο τον αλλοδαπό τουρισμό, αλλά στόχευε και στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού. Βεβαίως, η επικέντρωση της προσοχής κυρίως στον αλλοδαπό τουρισμό οφείλεται στη σημαντική συμβολή του στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, αφού αποτελεί καθαρή συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και της εισροής συναλλάγματος. Αντίθετα, ο εσωτερικός τουρισμός αποτελεί ατελές υποκατάστατο του αλλοδαπού τουρισμού, διότι οι επιδράσεις του μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Οι εγχώριοι τουρίστες αντί να καταναλώνουν στον τόπο κατοικίας τους, καταναλώνουν στον τόπο των διακοπών τους και, επομένως, η προστιθέμενη αξία είναι συγκριτικά πολύ μικρότερη.
Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις ανταγωνίστριες χώρες αποκαλύπτουν αρκετά μεγάλες, σε συγκριτικούς όρους, επιδόσεις, αν ληφθεί υπόψη ότι κατά την περίοδο 2000 – 2004 εξακολούθησαν να αναπτύσσονται τουριστικά – με εξαίρεση, ίσως, την Ιταλία.
Με αύξηση των αφίξεων άνω του 6% είναι πιθανό να κλείσει το 2005, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΤΕΠ, όπως αυτή αναλύεται στην τελευταία έκθεση "Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός". Η έρευνα τονίζει ότι η απρόσμενη μείωση των αφίξεων στην Αθήνα κατά τον Αύγουστο οδήγησε σε συντηρητικότερες προβλέψεις για ολόκληρο το έτος. Η αύξηση της εισροής του τουριστικού συναλλάγματος θα είναι, όμως, ταχύτερη λόγω των επιδόσεων της Πρωτεύουσας, όπου η ανά διανυκτέρευση δαπάνη είναι υψηλότερη του μέσου όρου. Τα στοιχεία δε μέχρι και τον Αύγουστο, που ενσωματώνει ένα "κακό" μήνα για την Αθήνα, δείχνουν μια αρκετά καλή επίδοση, αντίστοιχη αυτής του Ολυμπιακού έτους 2004.
Με εξαίρεση τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και τις γύρω περιοχές, η τουριστική εξέλιξη στην περιφέρεια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τα νησιά του Ιονίου, με ασθενή εξαίρεση την Κέρκυρα (+3,3%), έχουν πραγματοποιήσει μη οριακές μειώσεις (Κεφαλονιά 7,4% και Ζάκυνθος 5,1%) για το 10μηνο Ιαν.Οκτωβρίου. Παρόμοια εξέλιξη σημειώθηκε και στα νησιά του Ανατ. Αιγαίου (Σάμος 16,9%, Μυτιλήνη 4,7%). Η Ρόδος για το 10μηνο 2005 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004, ενώ η Κως παρουσίασε μείωση της τάξεως του 3,2%. Στην Κρήτη η κατάσταση είναι καλύτερη, αφού τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά σημειώνεται αύξηση των αφίξεων της τάξης του 6,3% και 4,3%, αντιστοίχως, για το 10μηνο του 2005 σε σχέση με το 10μηνο του 2004.

Αποτελεί, εντούτοις, απλοποίηση η συσχέτιση της τουριστικής πολιτικής μόνο με βάση την επίδοση του αλλοδαπού τουρισμού. Διότι η πρωτοφανής για τα ελληνικά πράγματα προσπάθεια της Πολιτείας να ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους στον τουριστικό τομέα δεν αφορούσε κατά τρόπο μονοσήμαντο τον αλλοδαπό τουρισμό, αλλά στόχευε και στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού. Βεβαίως, η επικέντρωση της προσοχής κυρίως στον αλλοδαπό τουρισμό οφείλεται στη σημαντική συμβολή του στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, αφού αποτελεί καθαρή συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και της εισροής συναλλάγματος. Αντίθετα, ο εσωτερικός τουρισμός αποτελεί ατελές υποκατάστατο του αλλοδαπού τουρισμού, διότι οι επιδράσεις του μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Οι εγχώριοι τουρίστες αντί να καταναλώνουν στον τόπο κατοικίας τους, καταναλώνουν στον τόπο των διακοπών τους και, επομένως, η προστιθέμενη αξία είναι συγκριτικά πολύ μικρότερη.
Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις ανταγωνίστριες χώρες αποκαλύπτουν αρκετά μεγάλες, σε συγκριτικούς όρους, επιδόσεις, αν ληφθεί υπόψη ότι κατά την περίοδο 2000 – 2004 εξακολούθησαν να αναπτύσσονται τουριστικά – με εξαίρεση, ίσως, την Ιταλία.
% Μεταβολή Αφίξεων στις Αμεσότερα Ανταγωνίστριες Χώρες
Ιανουάριος – Σεπτέμβριος Κροατία + 6,8 – 8,1% (συνολικές διανυκτερεύσεις)
Ισπανία + 6,3 – 6,5% (συνολικές διανυκτερεύσεις)
Πορτογαλία + 4,5% (συνολικές διανυκτερεύσεις)
Γαλλία + 2,4% (συνολικές διανυκτερεύσεις)
Ιταλία + 4,5%
Τουρκία + 23%
Ελλάς + 6 – 6,5% (εκτίμηση έτους)

Η διατύπωση προβλέψεων για την πορεία του τουρισμού στην παρούσα οικονομικο-πολιτική συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ο παγκόσμιος τουρισμός έχει επιδείξει μέχρι σήμερα αξιοθαύμαστη αντοχή σε μεγάλης εμβέλειας δυσμενή γεγονότα, όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις και οι διάφορες φυσικές καταστροφές. Αν, όμως, πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις για την επαπειλούμενη πανδημία γρίπης, τότε οι επιπτώσεις στον τουρισμό, αλλά και την ανάπτυξη, θα είναι πολύ αρνητικές. Επομένως, από πλευράς πολιτικής δεν έχει νόημα η διατύπωση προβλέψεων με παραδοχή καταστροφικής φύσης, αφού στην ουσία θα πρόκειται για προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών ενός αναπόφευκτου. Κάτω από ομαλές συνθήκες, υπάρχουν παράγοντες, οι οποίοι λογικά θα λειτουργήσουν, ώστε το 2006 να είναι ένα καλό τουριστικό έτος για την Ελλάδα. Τέτοιοι παράγοντες που θα συμβάλουν στη θετική πορεία του τουρισμού στη χώρα μας είναι:
Η παγκόσμια ανάπτυξη, και ιδιαίτερα η έστω και περιορισμένη οικονομική ανάκαμψη στις χώρες της ΕΕ.
Η αποκτηθείσα εμπειρία για τις συνέπειες των τρομοκρατικών κτυπημάτων.
Οι ευμενείς επιπτώσεις από την ασκηθείσα πολιτική προβολής και διαφήμισης της χώρας και η αξιοποίηση του τεράστιου αποθέματος τουριστικής ζήτησης σε χώρες της Ανατ. Ευρώπης.
Η συγκράτηση των τιμών στα καταλύματα, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που απολαμβάνουν προς το παρόν οι μεσογειακοί δολαριακοί προορισμοί.
Η πολύ πιθανή αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και η μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το δολάριο, με συνέπεια να καταστήσουν τον ευρωπαϊκό προορισμό περισσότερο προσφιλή στους Αμερικανούς, οι οποίοι πραγματοποιούν και τη μεγαλύτερη τουριστική δαπάνη ανά άτομο.
Η επιτάχυνση της ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας, που είναι η κύρια πηγή προέλευσης για την Ελλάδα.
Στάθμιση των ανωτέρω παραγόντων, και με την παραδοχή ότι η γρίπη των πτηνών θα παρέλθει χωρίς συνέπειες, επιτρέπει τη διατύπωση σχετικώς αισιόδοξης πρόβλεψης για το 2006, η οποία είναι πολύ πιθανόν να ξεπεράσει την αύξηση του 2005.

Πηγή :www.hotel-restaurant.gr

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.