Η Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

epiheiro
epiheiro
Προκηρύσσεται επιτέλους (με 2 χρόνια καθυστέρηση λόγω covid ) η Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» που αφορά την  ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων (σχεδόν όλοι οι ΚΑΔ, μεταξύ τους και τουρισμός, εστίαση) με επιδότηση από 35% έως 80% ! και προϋπολογισμούς έως 600.000! Θα διατεθούν συνολικά 450 εκατ. ευρώ, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους.

Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι

 • συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού
 •  αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης
 •  συστήματα φωτισμού, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συστημάτων μηχανικού αερισμού κ.ά.
 • θερμομόνωση τοιχοποιίας – δαπέδου, στέγης
 •  ενεργειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης
 • συστήματα παραγωγής ενέργειας για αυτοκατανάλωση.

Με τη δράση αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά περί τις 10.000 επιχειρήσεις”

Η Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων.

Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από 35% έως και 80% και θα καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της. Στοχεύει στη διείσδυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και στην επιτυχή τουλάχιστον 25% κάλυψη των ετήσιων (θερμικών και ηλεκτρικών) ενεργειακών αναγκών μέσω ολοκληρωμένων λύσεων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 20.000€ έως 600.000€ ανά αίτηση.

Δικαιούχοι Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες:

 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιριακών υποδομών
 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα σκίασης).
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα)
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση τοπικών ή κεντρικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση συστήματος φωτισμού με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
 • Εφαρμογή συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αντικατάσταση κινητήρων και αντλιών με νέους ενεργειακά αποδοτικότερους μεταβλητών στροφών

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση , με απώτερο σκοπό την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για έλεγχο επιλεξιμότητας
ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου – Τηλ. 2289077113, 6972663434, k.katsoudas@gmail.com

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

L' aragosta live
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

L’ aragosta live

Ο Δημήτρης Ζμπέκος ιδρυτικό στέλεχος του γνωστού συγκροτήματος των Ζιγκ Ζαγκ παρουσιάζει κάθε Τετάρτη στο εστιατόριο ...

Comments are closed.