Επισκευή Οδικού Δικτύου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Παλαιός Λιμένας

mykonosports
mykonosports

Έναρξη έργου Επισκευή Οδικού Δικτύου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Παλαιός Λιμένας. Στα πλαίσια της έναρξης κατασκευής του έργου: «Επισκευή Οδικού Δικτύου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Παλαιός Λιμένας Μυκόνου» θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες και επισκέπτες του παλαιού λιμένα Μυκόνου ότι θα εφαρμοστούν για μικρό χρονικό διάστημα κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Δευτέρα 31/10/2022, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω:

  1. Διακόπτεται η είσοδος και έξοδος καθώς και στάση και στάθμευση ΙΧ  στο χώρο στάθμευσης παραπλεύρως του προσήνεμου μώλου στον παλαιό λιμένα Μυκόνου, όπως εμφαίνεται παρακάτω (Χώρος Α)
  2. Επιτρέπεται στους χρήστες του λιμένα να σταθμεύσουν το όχημά τους στο κυκλικό χώρο στάθμευσης παραπλεύρως του αστυνομικού τμήματος Μυκόνου. Η έξοδος όμως θα εκτελείται ΜΟΝΟ από το σημείο εισόδου στο κυκλικό χώρο στάθμευσης, όπως εμφαίνεται παρακάτω (Χώρος Β)
  3. Τα λεωφορεία εξυπηρέτησης κρουαζιέρας καθώς και κάθε άλλο όχημα εξυπηρέτησης των χρήσεων του λιμένα (βλ. Λιμεναρχείου, ΔΛΤΜ, ασθενοφόρο, πυροσβεστική, πετρέλευση κλπ) η πρόσβαση θα εκτελείται διαμέσου της ράμπας παραπλεύρως του φυλακίου Λιμεναρχείου, όπως φαίνεται παρακάτω (Χώρος Γ)

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.