Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 16ης Σεπτεμβρίου 2007 Δήμου Μυκόνου

α/α Σύνολα Ψήφοι Ποσοστό ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ 6.676 ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ 5.307 79,49% ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 153 2,88% ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 48 0,90% ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 204 3,84% ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 5.103 96,16% 1 Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.) 2.664 52,20% 2 Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ) 1.289 25,26% 3 Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) 423 8,29% 4 Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) 263 5,15% 5 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) 259 5,08% 6 Οικολόγοι Πράσινοι 82 1,61% 7 Δημοκρατική Αναγέννηση 55 1,08% 8 Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ ΚΚΕ) 14 0,27% 9 Ένωση Κεντρώων 16 0,31% 10 Φιλελεύθερη Συμμαχία 7 0,14% 11 Οργάνωση για την ανασυγκρώτηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) 4 0,08% 12 ΜΕ.Ρ.Α. Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς 4 0,08% 13 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Μαρξιστικό – Λενινιστικό) 17 0,33% 14 Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α) 6 0,12%

α/α Συνδυασμός 143ο 144ο 145ο 146ο 147ο 148ο 149ο 150ο 151ο 152ο 153ο ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ 596 600 596 608 621 621 596 608 620 621 589 ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ 492 456 481 501 498 500 476 492 498 480 433 ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 9 41 7 9 21 12 7 7 13 13 14 ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 5 2 5 4 2 3 10 3 5 3 6 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 14 43 12 13 23 15 17 10 18 19 20 ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 478 413 469 488 475 485 459 482 477 464 413 1 Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.) 250 224 237 240 283 250 260 234 225 249 212 2 Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ) 125 111 117 109 87 124 100 140 137 120 119 3 Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) 41 26 41 46 36 39 34 55 43 36 26 4 Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) 26 25 30 48 23 21 22 12 32 15 9 5 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) 18 21 26 30 24 31 19 20 19 22 29 6 Οικολόγοι Πράσινοι 7 4 6 6 13 13 9 6 10 6 2 7 Δημοκρατική Αναγέννηση 5 1 6 2 5 4 10 8 5 3 6 8 Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ ΚΚΕ) 0 0 3 1 1 1 1 2 1 2 2 9 Ένωση Κεντρώων 2 0 2 2 1 2 0 3 2 2 0 10 Φιλελεύθερη Συμμαχία 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11 Οργάνωση για την ανασυγκρώτηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 12 ΜΕ.Ρ.Α. Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 13 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Μαρξιστικό – Λενινιστικό) 1 0 0 2 0 0 3 1 2 2 6 14 Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.