Ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση για τεμαχιστή

temachistes
temachistes

Ο Δήμος Μυκόνου εξασφάλισε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 125.000 ευρώ, ύστερα από την ένταξή του στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» που αφορά στην αγορά μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Η Δημοτική Αρχή Μυκόνου αναγνωρίζοντας το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με τη διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων, αποφάσισε να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την αγορά ειδικού πολυμηχανήματος τεμαχισμού βραδείας περιστροφής για τη μείωση του όγκου των ογκωδών αποβλήτων, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 180.000 ευρώ, με δεδομένη την ένταξη στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διαφορά των 55.000 ευρώ που προκύπτει σε σχέση με τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Μυκόνου.

Ύστερα από την επιτυχή ένταξη στο Πρόγραμμα Φιλόδημος, άμεσα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες διαγωνισμού για την αγορά του εν λόγω μηχανήματος.

Το νέο πολυμηχάνημα θα είναι όχημα ειδικής κατηγορίας τεμαχισμού βραδείας περιστροφής για τη μείωση του όγκου των ογκωδών αποβλήτων, ενώ θα είναι συμβατό και ικανό προς αξιοποίηση για άλλες χρήσεις, όπως κομποστοποίηση, τεμαχισμός κλπ.

Τα έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες του νησιού, παραμένουν υψηλή προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή Μυκόνου.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα που αφορούν ευρύτερα στον τομέα της Καθαριότητας, τον πιο ευαίσθητο ίσως τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συσχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητα του πολίτη.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.