Ασφάλεια στην Εργασία

ergonomics safety
ergonomics safety

Ασφάλεια στην Εργασία. Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει υπηρεσίες για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης παρέχει προφορικές ή γραπτές υποδείξεις για να συνεισφέρει στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.

<strong>FIRETEK Τεχνικός Ασφαλείας</strong>

Ο Τεχνικός Ασφαλείας αναλαμβάνει και την σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)
Στην FIRETEK για να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας διαθέτουμε τα παρακάτω προϊόντα :
  •  Μέτρα Ατομικής Προστασίας (κράνη, μάσκες, γάντια, ανακλαστικά γιλέκα, προστατευτικά ακοής)
  • Σημάνσεις διαφόρων ειδών
  • Πυροσβεστικά Είδη
  • Φαρμακεία
Στοιχεία Επιχείρησης
Άνω Μερά, Μύκονος
τηλ: 22890 71000

You may also like

Comments are closed.