Στα 12,7 Δις Ευρώ τα έσοδα από τον Τουρισμό το 2016

tourismos mykonos
tourismos mykonos

Το 2016 τα έσοδα από τον τουρισμό (ταξιδιωτικές εισπράξεις) στη χώρα μας διαμορφώθηκαν στα 12.749.000.000 ευρώ, ο κύριος όγκος των οποίων (87,5%) πραγματοποιήθηκε στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (3.136.000.000 ευρώ), Κρήτης (3.095.000.000 ευρώ), Αττικής (1.734.000.000 ευρώ), Κεντρικής Μακεδονίας (1.688.000.000 ευρώ) και Ιονίων Νήσων (1.504.000.000 ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1.592.000.000 ευρώ. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στα ταξιδιωτικά στοιχεία ανά περιφέρεια της χώρας, που παρουσίασε για πρώτη φορά η Τράπεζα της Ελλάδας. Οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 190.402.000 το 2016. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 85,1% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (39.996.000), Κρήτης (39.378.000), Κεντρικής Μακεδονίας (36.330.000), Αττικής (24.769.000) και Ιονίων Νήσων (21.493.000). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 28.437.000 διανυκτερεύσεις.

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 περιφέρειες της χώρας το 2016 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 449 ευρώ. H μέγιστη τιμή των 682 ευρώ καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Στο αντίθετο άκρο της κατανομής εμφανίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την ελάχιστη τιμή των 205 ευρώ και ακολουθούν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (212 ευρώ) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (264 ευρώ). Όσον αφορά τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυτή διαμορφώθηκε στα 67 ευρώ κατά μέσο όρο στις 13 περιφέρειες. Οι μεγαλύτερες τιμές για τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης (79 ευρώ) και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (78 ευρώ), ενώ οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (46 ευρώ) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (47 ευρώ). Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις περιφέρειες της χώρας ήταν 6,7 διανυκτερεύσεις. Η μέγιστη διάρκεια παραμονής (8,7 διανυκτερεύσεις) καταγράφηκε στις περιφέρειες της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων και η ελάχιστη (4 διανυκτερεύσεις) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όσον αφορά την κατανομή των ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης ταξιδιωτών, ποσοστό 50,3% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από πέντε χώρες: Γερμανία (2.128.000.000 ευρώ ή 16,7% του συνόλου), Βρετανία (1.944.000.000 ευρώ ή 15,2% του συνόλου), Γαλλία (889.000.000 ευρώ ή 7% του συνόλου), ΗΠΑ (728.000.000 ευρώ ή 5,7% του συνόλου) και Ιταλία (722.000.000 ευρώ ή 5,7% του συνόλου).

Οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών ανά περιφέρεια ήταν: Περιφέρεια Αττικής: ΗΠΑ (275 εκατ. ευρώ), Βρετανία (213 εκατ. ευρώ), Κύπρος (121 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Τουρκία (32 εκατ. ευρώ), Βρετανία (23 εκατ. ευρώ), ΗΠΑ (17 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Γερμανία (470 εκατ. ευρώ), Βρετανία (425 εκατ. ευρώ), Γαλλία (270 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Κρήτης: Γερμανία (860 εκατ. ευρώ), Βρετανία (408 εκατ. ευρώ) και Γαλλία (346 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Τουρκία (80 εκατ. ευρώ), Βουλγαρία (54 εκατ. ευρώ) και Γερμανία (49 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Γερμανία (315 εκατ. ευρώ), Σερβία (196 εκατ. ευρώ), Ρουμανία (175 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Γερμανία (17 εκατ. ευρώ), Αλβανία (16 εκατ. ευρώ), Ρουμανία (6 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Ηπείρου: Γερμανία (39 εκατ. ευρώ), Αλβανία (34 εκατ. ευρώ), Βρετανία (25 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Θεσσαλίας: Βρετανία (82 εκατ. ευρώ), Ιταλία (52 εκατ. ευρώ), Γερμανία (32 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Βρετανία (605 εκατ. ευρώ), Γερμανία (155 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Γερμανία (17 εκατ. ευρώ), Βρετανία (14 εκατ. ευρώ), Αλβανία (13 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Γερμανία (19 εκατ. ευρώ), Βρετανία (16 εκατ. ευρώ), Γαλλία (15 εκατ. ευρώ). Περιφέρεια Πελοποννήσου: Γερμανία (47 εκατ. ευρώ), Βρετανία (37 εκατ. ευρώ), ΗΠΑ (28 εκατ. ευρώ).

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.