Οι προβλέψεις του νέου ΚΟΚ

gourouna
gourouna

Οι προβλέψεις του νέου ΚΟΚ – Τι γίνεται με τις “γουρούνες”. Θεσπίζεται νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο οποίος περιλαμβάνει χαμηλότερα πρόστιμα για τους φτωχούς και ακριβότερα για τους πλούσιους παραβάτες! Συγκεκριμένα, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει την επιβολή ενός προστίμου βάσης (ίδιο για όλους τους θνητούς), το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 40% σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα. Όμως, το πρόστιμο θα αυξάνεται στη συνέχεια με βάση τα οικονομικά στοιχεία του παραβάτη, που θα αντλούνται μέσω του συστήματος Τaxis σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών!

Δηλαδή, από τη στιγμή που θα κόβεται η κλήση από τον τροχονόμο, θα αποστέλλεται στο υπουργείο Οικονομικών. Εκεί, το υπουργείο Οικονομικών θα ταυτοποιεί από το Taxis το πρόστιμο και θα το αποστέλλει στον παραβάτη μέσω της Εφορίας! Έτσι, ο παραβάτης, ανάλογα με το εισόδημά του, θα λαμβάνει και το ανάλογο πρόστιμο-πεσκέσι (το ύψος τους θα καθοριστεί με υπουργικές αποφάσεις)!

Δεν αλλάξουν τα πρόστιμα για τις σημαντικές παραβάσεις που στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η παραβίαση του STOP και της παραχώρησης προτεραιότητας, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η οδήγηση για εντυπωσιασμό ή η τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, η παραβίαση των σιδηροδρομικών διαβάσεων και η αναστροφή σε αυτοκινητόδρομο ή σήραγγα.

Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις προβλέπεται πως εάν ο οδηγός μέσα σε πέντε χρόνια διαπράξει τρεις φορές κάποια από αυτές, θα του αφαιρείται για πάντα το δίπλωμα. Παράλληλα, καταργείται η διάταξη με την οποία εάν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 10 ημερών, μειώνεται στο μισό. Με το νομοσχέδιο εισάγονται στο νέο ΚΟΚ και νέες κατηγορίες παραβάσεων, αλλά και ποινές χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Συγκεκριμένα, οι ποινές ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την επικινδυνότητα των παραβάσεων: Χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1), μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2) και υψηλής επικινδυνότητας (Ε3). Τα πρόστιμα για την πρώτη κατηγορία είναι μέχρι 100 ευρώ, για τη δεύτερη από 101 έως 300 ευρώ και για την τρίτη από 301 έως 600 ευρώ.

Περαιτέρω, οι παραβάσεις κατατάσσονται και στις κατηγορίες: α) Της πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων και β) της αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς. Τέτοιες παραβάσεις είναι η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, η έλλειψη κράνους και ζώνης ασφαλείας η στάθμευση σε ράμπες ή η παρεμπόδιση της διάβασης των ατόμων με αναπηρία και η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης στους αυτοκινητοδρόμους.

Οι παραβάσεις του ΚΟΚ που θα τιμωρούνται μόνο με διοικητικές ποινές

  • Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση: Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας και άδειας οδήγησης για 60 μέρες.
  • Οχήματα που παρεμποδίζουν ράμπες ή σταθμεύουν σε θέσεις ΑμΕΑ: Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας και άδειας οδήγησης για 60 μέρες.
  • Χρήση Λωρίδας Εκτάκτου Ανάγκης (ΛΕΑ): Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας και άδειας οδήγησης για 60 μέρες.
  • Οδηγοί βαρέων οχημάτων που κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα: Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 μέρες.
  • Οδηγοί που πετούν τσιγάρα και αντικείμενα από τα παράθυρα: Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας και άδειας οδήγησης για 60 μέρες.
  • Οδηγοί που δεν φορούν ζώνη ή κράνος: Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας και άδειας οδήγησης για 60 μέρες.
  • Έλλειψη παιδικού καθίσματος: Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας και άδειας οδήγησης για 60 μέρες.

Για όλες τις προαναφερόμενες παραβάσεις, σε περίπτωση υποτροπής εντός έξη μηνών, η άδεια οδήγησης θα αφαιρείται για 120 μέρες (60 μέρες για τους οδηγούς των φορτηγών που κινούνται στην αριστερή λωρίδα) και ο παραβάτης θα υποχρεώνεται να ξαναδώσει εξετάσεις για να αποκτήσει καινούργια.

Οι «γουρούνες»

Ο νέος ΚΟΚ απαγορεύει την κυκλοφορία στην άσφαλτο των τετράτροχων μοτοσυκλετών μηχανών (γουρούνες). Οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες με κυβισμό μέχρι 125 κυβ. εκατοστών, δεν θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν πλέον στην άσφαλτο, καθώς είναι η συχνή εμπλοκή τους σε τροχαία ατυχήματα.

Η απαγόρευση αυτή εξαιρεί τις «γουρούνες» με κυβισμό άνω των 125 κυβ. εκατοστών, οι οποίες θα επιτρέπεται μεν να κυκλοφορούν στην άσφαλτο, αλλά με νέες ενισχυμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Επιπλέον, το άρθρο 31 ξεκαθαρίζει πως αν εκμισθωθεί «γουρούνα» σε πρόσωπο που δεν έχει απαιτούμενη άδεια οδήγησης, επιβάλλεται στον εκμισθωτή, στον μισθωτή και στον οδηγό, αν ο τελευταίος επίσης δεν έχει άδεια οδήγησης, πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και κατάσχεση της «γουρούνας».

Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα Ι.Χ

Αλλαγές προβλέπονται και για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, για τα οποία θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου, με στόχο την καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες βεβαιώσεις που πλέον θα παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Τέτοιες βεβαιώσεις είναι η έγκριση τύπου με την οποία ταξινομήθηκε ένα αυτοκίνητο, η ημερομηνία ταξινόμησης, η βεβαίωση από επίσημους αντιπροσώπους σχετικά με το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει, βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης κ.α.

Θα χρειάζεται ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή, που θα δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη του όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία.

Οι έλεγχοι στις Οδικές Μεταφορές

Στο υπουργείο Μεταφορών θα δημιουργηθεί Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών, όπου θα καταγράφονται ψηφιακά ανά επιχείρηση, τα οχήματα, οι οδηγοί, οι σχέσεις εργασίας, κλπ. Σήμερα, για να γίνουν οι έλεγχοι αυτοί στις μεταφορικές εταιρείες, απαιτούνται μικτά κλιμάκια από τρεις υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.

Οι πινακίδες κυκλοφορίας

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι κάθε πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος που θα αφαιρείται, θα καταχωρείται μηχανογραφικά στο αρχείο, στο οποίο θα τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του υπουργείου Μεταφορών. Για την επανάκτηση των πινακίδων κυκλοφορίας θα καταβάλλεται τέλος 30 ευρώ. Κι αυτό, καθώς για τα οχήματα που είναι σε ακινησία, μετά την πάροδο 2 ετών, η αρμόδια ΔΟΥ θα προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας τους.

Σε ό,τι αφορά τα κρατικά οχήματα, η αρμόδια υπηρεσία που θα προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας τους, με την πάροδο 2 ετών από τη λήξη του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης, θα είναι η Ελληνική Αστυνομία.

Οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, θα χορηγούν βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας, κατόπιν αίτησης εκ μέρους του ιδιοκτήτη – κατόχου του οχήματος.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.