Νέο σήμα πιστοποίησης ξενοδοχείων: Πεζοπορικός τουρισμός

pezoporia
pezoporia

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιτροπή Paths of Greece, σε συνεργασία με την εταιρεία Green Evolution, δημιούργησε ένα σήμα πιστοποίησης, το «HIKERS’ FRIENDLY», με πρώτη εφαρμογή του στα καταλύματα ως HIKERS’ FRIENDLY HOTELS (HFH). Στόχος του σήματος είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες του τουρισμού να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πεζοπόρους. Προς το παρόν, το σήμα αυτό εφαρμόζεται πιλοτικά σε επιλεγμένα καταλύματα, και σύντομα θα είναι ευρέως διαθέσιμο.

Το HFH διακρίνεται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με το πλήθος και το είδος των κριτηρίων που πληρούν τα ενδιαφερόμενα καταλύματα : Silver, Gold, Platinum. Τα κριτήρια καλύπτουν έναν ευρύ τομέα υπηρεσιών προς τους πεζοπόρους, όσον αφορά τις κατηγορίες: Πληροφορίες, Διατροφή, Εξοπλισμός, Υποδομή και Λοιπές Υπηρεσίες.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν το σήμα είναι πολλαπλά, καθώς αφ’ ενός αποκτούν τεχνογνωσία για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πεζοπόρους και αφ’ ετέρου θα προβάλλονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς το σήμα θα δημιουργήσει διεθνή προβολή των πιστοποιημένων επιχειρήσεων.

Με γνώμονα την προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος, με κάθε απονομή σήματος σε κάποιο κατάλυμα, θα επιστρέφεται το 5% του κόστους συνδρομής του κάθε συμμετέχοντα στα μονοπάτια του εκάστοτε τόπου που βρίσκεται το κατάλυμα είτε ως δράσεις συντήρησης μονοπατιών είτε ως δράσεις προβολής (υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν τουλάχιστον 10 πιστοποιημένα καταλύματα στον εν λόγω τόπο).

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του σήματος HIKERS’ FRIENDLY υποστηρίχθηκε οικονομικά από το The People’s Trust, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα το σήμα HIKERS’ FRIENDLY θα αναπτυχθεί και για τους πεζοπορικούς προορισμούς.

Οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.hikersfriendly.com .

Η Paths of Greece είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία από το 2010 αναπτύσσει και προβάλλει δίκτυα πεζοπορικών διαδρομών σε όλη την Ελλάδα. Στόχος της είναι η Ελλάδα να αναδειχθεί ως ένας από τους 10 κορυφαίους πεζοπορικούς προορισμούς παγκοσμίως. Η Green Evolution είναι εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της οικονομίας άνθρακα.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.