Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον Τουρισμό

chora
chora

Σχέδιο για πιο βιώσιμο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό Τουρισμό ενέκρινε η Ε.Ε. Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον Τουρισμό. Η Ατζέντα καλύπτει πέντε τομείς προτεραιότητας: πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση, ανθεκτικότητα και ένταξη, δεξιότητες και υποστήριξη, και το ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο κάθε προτεραιότητας ορίζονται διάφορες δράσεις, όπως η διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών σε διάφορες εποχές και τοποθεσίες, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η υποστήριξη της προσβασιμότητας του τουρισμού.

Ένας άλλος βασικός στόχος του θεματολογίου είναι η κάλυψη της ζήτησης δεξιοτήτων στο τουριστικό οικοσύστημα με την εφαρμογή του Συμφώνου για τις δεξιότητες, ενός κοινού μοντέλου δέσμευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ο Ευρωπαίος  Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν, δήλωσε: “Η Ατζέντα 2030 της ΕΕ για τον τουρισμό αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το οικοσύστημα του τουρισμού. Θα χρησιμεύσει ως κοινή πυξίδα για τα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την Επιτροπή ώστε να εργαστούν από κοινού για ένα πιο οικολογικό, ψηφιακό και ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να υποστηρίξει την επιτυχή εφαρμογή της. Για παράδειγμα, η πρόσφατη πρότασή μας για τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων αντιστοιχεί σε μια βασική δράση του θεματολογίου και θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πεδίου δεδομένων για τον τουρισμό”.

Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τις Προεδρίες του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει συνέργειες μεταξύ της ευρωπαϊκής τουριστικής ατζέντας και της μεταβατικής πορείας για τον τουρισμό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Μαΐου 2021, όπου οι χώρες της ΕΕ δεσμεύτηκαν να σχεδιάσουν μια ατζέντα για τον τουρισμό.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.