Μειώνεται ο αριθμός των μελών στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια

dimos mykonos
dimos mykonos

Μειώνεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων στους περισσότερους Δήμους των Κυκλάδων και της χώρας.
Με βάση το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα και θα ψηφισθεί εντός του 2021 θα προκύψουν τα εξής:

Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από:

ένδεκα (11) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,
δεκατρία μέλη (13) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 -5.000) κατοίκους,
δεκαεπτά μέλη (17) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους,
είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 -30.000) κατοίκους,
είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001-50.000) κατοίκους,
τριάντα τρεις (33) σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001-100.000) κατοίκους
τριάντα επτά (37) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως διακόσιες χιλιάδες (100.001-200.000) κατοίκους
σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001) και άνω κατοίκους

Για παράδειγμα, ο Δήμος Μυκόνου που έχει πληθυσμό 10.134 κατοίκους (με βάση την απογραφή του 2011) διαθέτει σήμερα 27 έδρες στο δημοτικό συμβούλιο οι οποίες με το νέο νόμο θα μειωθούν στις 21. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί στους περισσότερους Δήμους.

Μια από τα ίδια θα ισχύσουν και για τις Κοινότητες, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μελών στα κοινοτικά συμβούλια. Στις Κυκλάδες οι περισσότερες Κοινότητες θα έχουν τρία μέλη πλέον.

Ειδικότερα, το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ πεντακοσίων ενός κατοίκων έως τρεις χιλιάδες (501 -3.000) κατοίκων,

ένα (1) μέλος σε κοινότητες με πληθυσμό έως 500 κατοίκων.
πέντε (5) μέλη για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ τριών χιλιάδων ενός κατοίκων και δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων (3.001 –15.000),
επτά (7) μέλη για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ δεκαπέντε χιλιάδων και ενός κατοίκων και πενήντα χιλιάδων (15.001 –50.000)
εννέα (9) μέλη για κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων και ενός κατοίκων (50.001).

Επίσης, δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικής κοινότητας στις κοινότητες που αποτελούν τις έδρες των δήμων. Αν όντως ισχύσει αυτό, καταργούνται οι Κοινότητες των εδρών των Δήμων στα νησιά των Κυκλάδων (Ερμούπολης, Χώρας Μυκόνου, Χώρας Νάξου κλπ).

Διαβάστε τον νέο εκλογικό νόμο

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.