Οικονομικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς σε νησιωτικές περιοχές

Γυμνάσιο Άνω Μεράς
gimnasio ano meras

Οικονομικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς σε νησιωτικές περιοχές. Η δυνατότητα να δοθούν οικονομικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε παραμεθόριες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές εξετάζεται από την κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε στη βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο ειδικά στις νησιωτικές περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση όπως είναι οι Κυκλάδες. «Το Yπουργείο μας σε συνεργασία με την προεδρία της κυβέρνησης επανεξετάζει τα προβλεπόμενα ήδη κίνητρα που αφορούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες- νησιωτικές- ορεινές περιοχές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης αναφερόμενος στα όσα είναι υπό εξέταση για τους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες, υποστήριξε ότι:

«1. Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.

2. Για τις ανωτέρω παροχές λαμβάνεται απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.

3. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης.

4. Οι παροχές της παραγράφου 1 μπορούν να χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 18.000 κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά εργαζομένους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών».

Όπως υποστηρίζεται, ο συγκεκριμένος νόμος δυνητικά μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί και να δημιουργήσει κίνητρα μετακίνησης σε δύσβατες περιοχές, αυξάνοντας παράλληλα την οικονομική δυναμική των ορεινών και νησιωτικών τόπων. Υπενθυμίζεται πως η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή, είχε απαντήσει σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη, με θέμα «Ανυπέρβλητες δυσκολίες για στέγαση στους νέους εκπαιδευτικούς».

Οικονομικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς σε νησιωτικές περιοχές

Πιο συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φίλης, αναφέρθηκε στα κωλύματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί να βρουν μόνιμο κατάλυμα, ένα πρόβλημα που δεν αποτελεί κάτι καινούριο, τονίζοντας την άμεση αναγκαιότητα για εύρεση λύσης από το κράτος. Στη συνέχεια η κα Ζέττα Μακρή, υποστήριξε ότι υπάρχει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο όντως δεν είναι κάτι νέο, υποστηρίζοντας ότι «γι’ αυτόν τον λόγο είναι υπό επεξεργασία, σε επίπεδο προεδρίας της κυβέρνησης, ένα κεντρικό σχέδιο με κίνητρα για την παραμονή, όχι μόνο των εκτελεστικών και άλλων υπαλλήλων, παράδειγμα των επαγγελματιών υγείας στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Είναι ένα σχέδιο που στοχεύει στη συνολική αντιμετώπιση του θέματος, όχι στην αποσπασματική διευθέτηση. Εκεί συνεισέφερε και το υπουργείο μας με προτάσεις που είναι και κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς των νησιών. Συγκεκριμένα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξετάζεται η δυνατότητα θέσπισης συγκεκριμένου χρηματικού επιδόματος βάσει ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περιοχής και η χορήγηση εφάπαξ ποσού αρχικής εγκατάστασης ή κουπονιών για στέγαση, για διατροφή, για θέρμανση και μετακίνηση.

Εξετάζεται η μόνιμη μείωση στο εισιτήριο των μέσων μεταφοράς για το χρονικό διάστημα υπηρέτησης του υπαλλήλου σε συγκεκριμένες περιοχές. Εξετάζονται τυχόν φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών και η παροχή voucher για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού. Επιπλέον, σχεδιάζονται τρόποι ενίσχυσης της υποστήριξης από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξασφάλιση στέγης και την προσέλκυση υλικών πόρων από τους τοπικούς επαγγελματίες».

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.