Καταγράφοντας την τέχνη της ξερολιθιάς

Καταγράφοντας την τέχνη της ξερολιθιάς
Καταγράφοντας την τέχνη της ξερολιθιάς. Οι ξερολιθιές στη Μύκονο, βρίσκονται στην πλειονότητα τους σε μέτρια κατάσταση καθώς δεν χρησιμοποιούνται συχνά, λόγω της σταδιακής εγκατάλειψης των καλλιεργειών.
Αυτή η σταδιακή εγκατάλειψη οδήγησε και στη μειωμένη μεταβίβαση της γνώσης κατασκευής από γενιά σε γενιά. Οι ξερολιθιές, γνωστές και ως «πεζούλες» δομούνται «εν ξηρώ» και εξυπηρετούν τη συγκράτηση του νερού και καθορίζουν ιδιοκτησιακά όρια οικοπέδων.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια ανοιχτή και συνεχώς τροφοδοτούμενη ιστοσελίδα καταγραφής των ξερολιθιών και του παραδοσιακού τρόπου δόμησής τους, συνδυάζοντας παλαιότερο αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, αρχεία, σκίτσα), αλλά και καταγράφοντας τους εναπομείναντες μαστόρους (βίντεο, μαγνητοφώνηση).
Σε δεύτερο επίπεδο, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση ενός πιλοτικού “σχολείου ξερολιθιάς” με τη συμμετοχή παραδοσιακών μαστόρων και νέων τεχνητών, από τον φορέα Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου Kdeppam Mykonos
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, και ακολουθεί τα παρακάτω στάδια υλοποίησης:
  • Αναζήτηση και επιλογή παλαιών μαστόρων και άλλων παλιών Μυκονιατών που μπορούν να συνδράμουν με τη γνώση τους, για τους παραδοσιακούς τρόπους δόμησης.
  • Οργάνωση σειράς συζητήσεων/ συνεντεύξεων για την καταγραφή της εμπειρίας τους και της συσσωρευμένης γνώσης τους.
  • Συστηματική ηχογράφηση/ βιντεοσκόπηση από επιστήμονες του πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής, καθώς και βιντεοσκόπηση των τεχνικών και εν γένει του τρόπου δόμησης από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Αποδελτίωση και επεξεργασία του παραπάνω υλικού και εξαγωγή συμπερασμάτων.
  • Επιλογή ενδεικτικών αξιόλογων περιπτώσεων ξερολιθιών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον/ επίσκεψη/ φωτογραφική τεκμηρίωση/ ανάλυση/ σχολιασμός.
  • Έρευνα και σταχυολόγηση πηγών σχετικών με το θέμα των ξερολιθιών, καλών πρακτικών.
  • Δημιουργία ιστοσελίδας και τροφοδότησή της με το παραπάνω υλικό.
  • Διοργάνωση πιλοτικού «σχολείου ξερολιθιάς» με τη συμμετοχή παραδοσιακών μαστόρων και νέων τεχνητών, καθώς και δημόσια παρουσίαση του όλου έργου.
Το όραμα της πρωτοβουλίας Cycladic Identity εκπληρώνεται μέσα από την υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων στα νησιά των Κυκλάδων. Προτάσεις που ξεχωρίζουν για τη συμβολή τους στη διατήρηση της κληρονομιάς των νησιών, την πρωτοτυπία και τον εκτιμώμενο θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στους επισκέπτες τους, επιλέγονται από το σύνολο των προτάσεων που δέχεται η πρωτοβουλία, και χρηματοδοτούνται βάσει του κατατεθειμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος δράσεων.
Οι προτάσεις που επιλέγονται είναι αυτές που ξεχωρίζουν για τη συμβολή τους στη διατήρηση της κληρονομιάς των νησιών, την πρωτοτυπία και τον εκτιμώμενο θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και τους επισκέπτες τους.
Ήδη υλοποιούνται 9 προγράμματα σε 8 νησιά: Αμοργό, Άνδρο, Δονούσα, Ίο, Κέα, Μύκονο, Πάρο και Σίκινο.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.