Πρόγραμμα για το πρόβλημα των “εποχικών” απορριμμάτων στα νησιά

aporrimata
aporrimata

Tο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “BLUEISLANDS” – Seasonal variation of waste as effect of tourism («ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΝΗΣΟΙ»- Εποχιακή διακύμανση των απορριμμάτων ως συνέπεια του τουρισμού) στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Μυκόνου ως εταίρος, ξεκίνησε να υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου INTERREG Mediterranean 2014-2020.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BLUEISLANDS στοχεύει στο µετριασµό του προβλήµατος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριµµάτων σε νησιά της Μεσογείου, που δημιουργείται στην διάρκεια εποχικότητας του τουρισµού. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν για τα εννέα νησιά που συμμετέχουν συνολικά, θα συνδυαστούν και θα δηµιουργηθεί ένα «εργαλείο» πολυδιάστατο, που θα συμπεριλαμβάνει σχέδια δράσης που θα δίνουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης του κοινού προβλήματος της εποχικότητας στην παραγωγή απορριµµάτων, λόγω τουρισμού, και αναμένεται να εφαρμοστούν στα συµµετέχοντα νησιά.

Τελικός σκοπός είναι το εξεταζόμενο πρόβλημα να μετατραπεί σε σύστημα τροφοδότησης της ανάπτυξης κυκλικής οικονομίας στα νησιά και µοχλός προώθησης του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Κύπρου όπου και πραγματοποιήθηκε η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση, και συγκεκριμένα στην Λευκωσία. Στην συνάντηση παραβρέθηκε το εταιρικό σχήμα του έργου που αποτελείται εκτός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Κύπρου: το ∆ήµο Μυκόνου, την Περιφέρεια Κρήτης, το Συμβούλιο της Taormina Etna της Σικελίας τη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, το Συµβούλιο της Μαγιόρκας, την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Μάλτας, την Περιφέρεια Primorsko-Goranska της Κροατίας και το ∆ήµο Ρόδου. Επίσης, το ∆ίκτυο Νησιωτικών Επιµελητηρίων Εµπορίου και Βιοµηχανίας της ΕΕ, Γαλλία Aix-en-Provence, η Ένωση Οικο-Επιχειρήσεων (Association EA Ecoenterprises), Ερευνητικά Ιδρύµατα Ισπανίας, Πολυτεχνείο της Καταλονίας , CONISMA, ∆ια-Πανεπιστηµιακή Ένωση Επιστηµών της Θάλασσας καθώς και Ευρωπαϊκές Συµπράξεις Βελγίου, ACR+ Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Πόλεων και Περιφερειών για την Ανακύκλωση και τη Βιώσιµη ∆ιαχείριση των Πόρων.

Κατά την διάρκεια της διήμερης συνεδρίασης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν το αντικείμενο, οι στόχοι, ο τρόπος συνεργασίας και επίτευξης αυτών καθώς και τα επιθυμητά αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.