Οδηγός ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις

anakiklosi
anakiklosi

Έναν πρακτικό οδηγό με θέμα «Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας» ολοκλήρωσε πρόσφατα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Στόχος του οδηγού είναι να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού για το θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης, την ανάδειξη των ωφελειών της και την καθοδήγηση των τουριστικών επιχειρήσεων, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της μέσα από εκπαιδευτικό υλικό και τα κατάλληλα εργαλεία.

Βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι δυνατότητες της ανακύκλωσης στον τουριστικό τομέα είναι τεράστιες. Όπως εκτιμάται τα ποσοστά της ανακύκλωσης μπορούν να φτάσουν έως και το 60% (από το 20% που περίπου βρίσκονται σήμερα), ενώ παράλληλα μπορούν να γίνουν προσπάθειες για να μειωθούν τα οργανικά απόβλητα. Έτσι, ο τουριστικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της ανακύκλωσης λόγω της μεγάλης ποσότητας των αποβλήτων αλλά και λόγω του σημαντικού αριθμού ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται. Παράλληλα, οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν αφενός να επωφεληθούν οικονομικά και αφετέρου να επικοινωνήσουν και να προωθήσουν τις δράσεις ανακύκλωσης στους πελάτες τους απολαμβάνοντας καλύτερα σχόλια και βελτιωμένη επιχειρηματική εικόνα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουριστικός τομέας παράγει 35 εκατ. τόνους στερεών αποβλήτων  το χρόνο, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 7% της συνολικής παραγωγής αποβλήτων του  κλάδου των υπηρεσιών. Αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία στην Ελλάδα, όπου η  μέση παραγωγή ανά διανυκτέρευση για κάθε άτομο, κυμαίνεται από 1,7 έως 2,5 κιλά. Έτσι ο ξενοδοχειακός κλάδος μαζί με την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι παράγει μεταξύ 400.000 και 550.000 τόνους στερεά απόβλητα, ενώ μαζί με την εστίαση η ποσότητα ανέρχεται μεταξύ 600.000 και 650.000 τόνους το χρόνο. Σε αυτές τις ποσότητες η δυνατότητα για ανακύκλωση υπολογίζεται μεταξύ 250.000 και 350.000 τόνους ενώ για τα οργανικά μεταξύ 200.000 και 250.000 τόνους ανά έτος. Αξίζει να σημειωθεί  ότι οι παραπάνω παραγόμενες ποσότητες, προέρχονται από την επτάμηνη κατά μέσο όρο λειτουργία  των τουριστικών επιχειρήσεων.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 22 Εγκεκριμένα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που βασίζονται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάει ότι η καθολική εφαρμογή της υπάρχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα θα μπορούσε να μειώσει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων κατά 72 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2020, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας.

Ο πρακτικός οδηγός του ΙΝΣΕΤΕ περιλαμβάνει ειδικά εγχειρίδια για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση από  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, από επιχειρήσεις παροχής τουριστικών μεταφορών καθώς και από μαρίνες και σκάφη αναψυχής. Επίσης, περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό και τα βοηθητικά εργαλεία που θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες της ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή της.

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.