Οι αλλαγές στην Γ’ λυκείου και το πρόγραμμα εισαγωγής στα ΑΕΙ

lykeio
lykeio
Το νέο πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου έδωσε χθες στην δημοσιότητα το Υπ. Παιδείας. Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Υπ. Κώστας Γαβρόγλου, το νέο σύστημα επαναφέρει ουσιαστικά τις δέσμες, ενώ ουσιαστικά τίθεται σε αμφσβήτηση το αδιάβλητο των εξετάσεων.
Οι κύριες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:
• Οι τρεις  Ομάδες  Προσανατολισμού,  γίνονται τέσσερις, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.
•Τα βασικά μαθήματα της κάθε ομάδας είναι τα ίδια με την αντίστοιχη σημερινή Ομάδα Προσανατολισμού,  με  εξαίρεση  την  αντικατάσταση  των Λατινικών  από το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Η αντικατάσταση αυτή, όπως τονίζεται στο κείμενο,  κρίθηκε απαραίτητη αφ’ ενός γιατί από όλο το φάσμα των επιστημών του 1ου Επιστημονικού Πεδίου τα Λατινικά αφορούσαν μόνο τα Τμήματα Φιλολογίας και αφ’ ετέρου γιατί με την εξαιρετικά περιορισμένη εξεταστέα ύλη τους προκαλούσαν στρεβλώσεις στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων.
Επίσης, τα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική
Λογοτεχνία ενοποιούνται στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, το οποίο είναι εξεταζόμενο για όλους τους υποψηφίους.
• Η  σημερινή  Ομάδα  Προσανατολισμού Θετικών  Σπουδών  διαιρείται  σε  δύο  Ομάδες Προσανατολισμού, την  Ομάδα  Προσανατολισμού  «Θετικές  Σπουδές»  και  την  Ομάδα Προσανατολισμού «Σπουδές Υγείας». Η πρώτη οδηγεί στο δεύτερο και η δεύτερη στο τρίτο Επιστημονικό Πεδίο.
• Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας εμπλουτίζεται με περιεχόμενο πουσχετίζεταιμετηνκοινωνικήδιάστασητηςΟικονομίας.
• Κάθε  Ομάδα  Προσανατολισμού περιλαμβάνει  μόνο  τα  μαθήματα  στα  οποία  οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση. Οι  συντελεστές  βαρύτητας  καταργούνται  και  όλα  τα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα.
• Για  το  ημερήσιο  Γενικό  Λύκειο  προβλέπονται  τρία  μαθήματα  Γενικής  Παιδείας, Νεοελληνική  Γλώσσα  και  Γραμματεία  (6  ώρες),  Θρησκευτικά  (1  ώρα)  και  Φυσική Αγωγή  (2  ώρες),  ενώ  για  το  εσπερινό  Γενικό  Λύκειο  προβλέπονται  δύο  μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα (6 ώρες) και Θρησκευτικά (1 ώρα).
• Επιπλέον  για  το  ημερήσιο  Γενικό  Λύκειο  προβλέπονται  δύο  διδακτικές ώρες  για  ένα μάθημα επιλογής. Στις επιλογές περιλαμβάνονται ειδικά μαθήματα που οι υποψήφιοι μπορεί να χρειαστούν και για την εισαγωγή τους σε κάποια Τμήματα.
Τα  μαθήματα  των  Ομάδων  Προσανατολισμού αποτελούν  το  μεγαλύτερο  μέρος  του προγράμματος,  με  έξι  διδακτικές  ώρες  για  το  καθένα.  Αυτό  δε  σημαίνει  ανάλογη αύξηση της διδακτέας/εξεταστέας ύλης. Η ύλη θα αυξηθεί σε κάποια μαθήματα, αλλά σε  καμία  περίπτωση  αναλογικά  με  την  αύξηση  ωρών.  Στόχος  είναι  να  υπάρχει  ο χρόνος  ώστε οι  εκπαιδευτικοί  να  μπορούν  να διδάσκουν  σωστά  και  οι  μαθητές  να μπορούν να εμπεδώσουν την ύλη κάθε μαθήματος.
• Τέλος για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται τρεις ώρες ανά εβδομάδα, μία για κάθε ένα  από  τα  μαθήματα  των  Ομάδων  Προσανατολισμού κατά  τις  οποίες  κάθε εκπαιδευτικός θα είναι διαθέσιμος για συνεργασία με τους μαθητές του, για συζήτηση εργασιών, επίλυση αποριών κλπ.
ΟιβαθμοίτωντετραμήνωνθαδιαμορφώνονταιγιαόλαταμαθήματαεκτόςτηςΦυσικήςΑγωγής,απόωριαία διαγωνίσματα και εργασίες, όπως συμβαίνει και σήμερα.Οι γραπτές ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου θα γίνονται στα τέσσερα εξάωρα μαθήματα (βλ. παραπάνω), τα ίδια στα οποία θα εξετάζονται στη συνέχεια όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις.
Για την αναβάθμιση των ενδοσχολικών εξετάσεων, προκρίνεται η λύση της συνεργατικήςλειτουργίας των σχολικών μονάδων, η οποία όχι μόνο δεν αποστερεί από τα σχολεία την αυτονομία τους για τις ενδοσχολικές εξετάσεις, αλλά αποτελεί και ένα πρώτο στάδιογια την εμπέδωση πνεύματοςσ υνεργασίας των σχολικών μονάδων,το οποίο δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο ζήτημα των εξετάσεων, όπως ανέφερε ο Υπουργός.

Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες ανά Δήμο  στις μεγάλες πόλεις και ανά Νομό στην επαρχία. Τα θέματα σε κάθε εξεταζόμενο μάθημαθα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα και το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά απόκλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος.

Τα θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη. Επιτηρητές θα είναι οι καθηγητές  των δημόσιων σχολείων αλλά διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο και ένας από το  ιδιωτικό σχολείο.
Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.
Διαβάστε αναλυτικά τις ΑΛΛΑΓΕΣ όπως παρουσιάστηκαν χθες από τον κ. Γαβρόγλου

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.