Αιτήσεις για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου

mikrivenetia
mikrivenetia

Έως 31 Μαΐου οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Μυκόνου. Ο Δήμος Μυκόνου ενημερώνει τους επιχειρηματίες που προτίθενται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2023, να καταθέσουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης, πριν από τη χρήση. Δείτε αναλυτικά ποια δικαιολογητικά απαιτούνται.

Υπενθυμίζεται, ότι τα θέματα χρήσης – παραχώρησης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυκόνου, ρυθμίζονται βάσει του  Κανονισμού, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 118/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και της υπ’ αριθμ. 81/2015 απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Χορήγηση νέας άδειας κοινοχρήστου χώρου:

  • Αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου.
  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος.
  • Δημοτική Ενημερότητα (μη ύπαρξη σε βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο ή νοµίµου ρυθμίσεως τους).
  • Έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ.
  • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.
  • Φωτογραφίες του καταστήματος και του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου ή  οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιμο για την  υπηρεσία και την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.

2. Ανανέωση άδειας κοινοχρήστου χώρου χωρίς μεταβολή των αιτούμενων τ.μ.:

  • Αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου
  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος.
  • Δημοτική Ενημερότητα (μη ύπαρξη σε βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο ή νοµίµου ρυθμίσεως τους.
  • Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 31/05/2023, είτε ηλεκτρονικά μέσω των email income@mykonos.gr και  protokolo@mykonos.gr,  είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.