Αγγελίες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ SUPER MARKET ”FLORA”

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ SUPER MARKET ”FLORA”

Ο Όμιλος Super Market FLORA στην Μύκονο , επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για την θέση του Αποθηκάριου Super Market. Προσόντα Υποψήφιου: Προϋπηρεσία 3 ετών σε οργανωμένη αποθήκη Διαχείριση Παραλαβών / Παραγγελιών / Επιστροφών Επιθυμητή η γνώση χειρισμού Clark Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης Μεταφορικό Μέσο   Παρέχονται από την επιχείρηση: Στέγαση όπου είναι απαραίτητο Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών Αναλόγως Προσόντων του Υποψήφιου Ετήσια Απασχόληση Πλήρης Ασφάλιση Σύγχρονο και Δυναμικό Περιβάλλον Εργασίας Ιδιωτική Ασφάλιση Εργαζομένου Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : iosifidis@mykonos-flora.gr , kontaratos@mykonos-flora.gr
31/10/2021