Αγγελίες

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αναζητώ εργασία για όλο το χρόνο ως Λογιστής. Εμπειρία άνω των 20 ετών. Γνώσεις ευρύ φάσματος λογιστικων εργασιών. Παλαιότερη προϋπηρεσία στο νησί. Απαραίτητη η παροχή διαμονής.
24/01/2022

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' τάξης Ο.Ε.Ε. με εμπειρία άνω των 18 ετών ως υπεύθυνος λογιστηρίου, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των κάτωθι Λογιστικών εργασιών (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.) σε αρκετά οικονομικές τιμές & με ευκολίες πληρωμής μετά την διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών: 1.Σύνταξη και υποβολή σε TAXIS Ετήσιων Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος(Αρχικών & Τροπ/κών). 2.Σύνταξη & Υπογραφή Ετήσιων Χρημ/κών Καταστάσεων ΕΛΠ Ν.4308/2014 καθώς και υποβολή τους σε ΓΕΜΗ μαζί με την ΓΣ των Μετόχων. 3.Ετήσιος-Μηνιαίος Έλεγχος & Συμφωνίες πάσης φύσεως Φόρων, Λογιστικής-Εμπορικών Κυκλωμάτων, Αποθήκης, Μητρώου Παγίων, Αξιογράφων. 4.Εκδοση Μηνιαίων - Ετησίων Reports(Ρ & L,Cash Flow Reports κλπ)και επεξήγηση αυτών. 5.Σύνταξη & Υποβολή σε TAXIS Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ,VIES,INTRASTAT, Παρακρατούμενων…
23/01/2022

Ξενοδοχειακή εταιρία στην Μύκονο ζητεί λογιστή

Ξενοδοχειακή εταιρία στην Μύκονο ζητεί λογιστή. Προφίλ Υποψηφίου: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης. Άριστη γνώση ΕΛΠ, Διπλογραφικών βιβλίων, Μισθοδοσίας και σε θέματα που άπτονται αυτών. Πολύ καλή χρήση εφαρμογών MS Office και των συστημάτων ERP (κατά προτίμηση το SOFTONE). Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο σε ανάλογη θέση. Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδική, αναλυτική και συνδυαστική σκέψη, προσοχή στη λεπτομέρεια. Προσφέρεται διαμονή και μισθός αναλόγως προσόντων. Αποστολή βιογραφικών στο spanos@mykonosview.gr
21/01/2022

Ζητείται Βοηθός Λογιστή

Λογιστικό γραφείο ζητά βοηθό λογιστή για την καλοκαιρινή περίοδο. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώση χρήσης Data Com για απλογραφικά βιβλία. Δεν παρέχεται διαμονή. Αποστολή βιογραφικών στο Zougalog@hotmail.com Τηλ επικοινωνίας 6977566817
14/01/2022

Ο Καιρός στη Μύκονο