Πρόσκληση συνεδριάσεως προς Δημοτικούς Συμβούλους αρ.29/08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
 
 
                                                                                                  Αριθμ: 26/08
            
                                                    Ενταύθα

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 95 κ.ε. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, σας καλούμε όπως την 4 του μηνός
Ιανουαρίου ε.έ, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή
και ώρα  10:30  προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, προκείμενου να
συζητηθούν και να ληφθούν οπό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυκόνου.
2. Εκλογή μελών Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου.

 


Μύκονος,  29/12/2008                                                                                                                                                       Ο πλειοψηφών   
Δημοτικός Σύμβουλος 

Αλέξανδρος Βαμβακούρης
 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

L' aragosta live
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

L’ aragosta live

Ο Δημήτρης Ζμπέκος ιδρυτικό στέλεχος του γνωστού συγκροτήματος των Ζιγκ Ζαγκ παρουσιάζει κάθε Τετάρτη στο εστιατόριο ...

Comments are closed.