Ναυαγοσώστες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 16.05.2008
Αρ. Πρωτ : – 3687 –

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την Πρόσληψη Ναυαγοσωστών με Σύμβαση έργου
Ο Δήμος Μυκόνου α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι μέσα στον προσεχές μήνα, θα προσλάβει δέκα με δώδεκα [ 10 – 12 ] Ναυαγοσώστες για το έτος 2008, με Σύμβαση Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97. Το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους θα είναι από 01/06/08 έως 30/09/08, στις παραλίες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Μυκόνου και έχουν χαρακτηριστεί λουτρικές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση , στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου, Παραλία Μυκόνου, 84600 Μύκονος [υπόψη κου Ρουσσάκη Αντώνιου, τηλ. 22890/23261, 23988, fax. 22890/22229]. Επίσης, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πτυχίο Σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
3. ʼδεια Λιμενικής Αρχής σε ισχύ.
4. Πιστοποιητικό Υγείας από Ιατρό Κρατικού Νοσοκομείου, ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής απόψεως να ασκήσουν το συγκεκριμένο έργο.
Εκ του Δήμου Μυκόνου

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.