Επιστολή προς τον κ.Πρωθυπουργό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ
ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
     « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »                                                                                        Μύκονος 31/10/2008

  Αρ. Πρωτ. : 0030 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2006

Προς : Πρωθυπουργό κο Κώστα Καραμανλή
Κοιν.: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Κοντό Βουλευτές Νομού Κυκλάδων Ομοσπονδία Ερασιτεχνών Αλιέων (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) Μ.Μ.Ε. Νομού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ : Αδιαφορία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης(Διευθυνση Αλιείας)

Κύριε Πρωθυπουργέ,

       Ο σύλλογος μας που εδρεύει στη Μύκονο και ασχολείται με τις Θαλάσσιες Δραστηριότητες (ερασιτεχνική αλιεία, υποβρύχιο ψάρεμα, σκάφη αναψυχής, καθαρισμός των ακτών και των βυθώνχ.λ.π)
θέλει να εκφράσει την δυσαρέσκεια του απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Διεύθυνση Αλιείας, για τα θέματα που απασχολούν όλους τους ερασιτέχνες αλιείς πανελλαδικά και αφορά την
απαγόρευση αλιείας με χρήση διχτύων, παραγαδιών κ.λ.π. ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την υπεραλίευση των ακτών από τις μηχανότρατες με μείωση της απόστασης αλιείας των μηχανοτράτων από τις ακτές κατά παράβαση το νομοθετικού
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
       Κατόπιν πληροφοριών που έχουμε από ενώσεις ερασιτεχνών αλιέων άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε πολύ μειονεκτικότερη θέση, σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους Πολίτες,
νοιώθοντας πολίτες Γ' κατηγορίας.
      Οι ερωτήσεις μας είναι, πως γίνεται για εμάς να ισχύουν διαφορετικοί νόμοι απ' ότι σε ολόκληρη σχεδόν την υπόλοιπη Ευρώπη;
      Δεν υπαγόμαστε εμείς στο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
     Πως είναι δυνατόν να τηρείται ο νόμος αυστηρά μόνο για τους ερασιτέχνες αλιείς και όχι για τους επαγγελματίες αλιείς κατόχους μηχανοτράτων που διαλύουν στην κυριολεξία την παράκτια αλιεία και καταστρέφουν
ακόμα και τους ντόπιους παράκτιους επαγγελματίες αλιείς;
      Τέλος είναι απαράδεκτη η αδιαφορία, η αδικία και η ανισότητα που δείχνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Διεύθυνση Αλιείας, πάνω στα προβλήματα των ερασιτεχνών αλιέων δείχνοντας μέριμνα μόνο
για τους μεγαλοεπιχειρηματίες των επαγγελματιών αλιέων κατά παράβαση το νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
      Ελπίζουμε, έπειτα από τις επιστολές διαμαρτυρίας του συλλόγου μας καθώς και των άλλων συλλόγων πανελλαδικά και ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας για την επίλυση των προβλημάτων μας και την ίση εφαρμογή των νόμων της Ε.Ε.
Αγαπάμε το χόμπι μας και νοιαζόμαστε για τις θάλασσες μας και το αποδεικνύουμε όπου και όποτε έχει χρειαστεί με τις πράξεις μας και φυσικά με την αγάπη μας και το σεβασμό μας σε κάθε θαλάσσια δραστηριότητα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος
 

 

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.