Εγγραφές στο ΙΕΚ Μυκόνου, Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αρχίζουν οι εγγραφές για το νέο τμήμα του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. που θα λειτουργήσει στη Μύκονο με τη νέα εκπαιδευτική περίοδο, με τμήμα ειδικότητας «Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης».
Απευθύνεται σε αποφοίτους Γυμνασίου ή Λυκείου ή Τ.Ε.Ε., ανεξαρτήτως ηλικίας, που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν έναν κλάδο σπουδών με εξασφαλισμένη και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Αποκτούν κρατικό πτυχίο και πριμοδοτούνται με μόρια για εισαγωγή τους στο Δημόσιο.
Οι σπουδές θα ολοκληρωθούν σε 2 εξάμηνα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα διδαχθούν μαθήματα Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης, Ζαχαροπλαστική, Τουριστική Νομοθεσία, Εργατικό και Εμπορικό Δίκαιο, Ανθρώπινες Σχέσεις, Υγιεινή και Τροφογνωσία, Αγγλικά, Γαλλικά, Χρήση Υπολογιστών και άλλα.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 3 Οκτωβρίου 2007. Τα τμήματα θα είναι απογευματινά και θα γίνονται σε αίθουσες και εργαστήρια του Λυκείου Μυκόνου αλλά και σε εργαστήρια έμπειρων τεχνιτών ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής.
Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές από 3 έως 12 Σεπτεμβρίου 2007 στα γραφεία του Δήμου Μυκόνου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Δημαρχείο, Λευτέρης Μπρίγγος τηλ. 22890-23 988, 22890-23 261.


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ


What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.