Διαμαρτυρία για τη κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

sotita ton fylon
sotita ton fylon

Άμεση αποκατάσταση του θεσμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε αυτοτελή, διακριτή και ορατή κρατική δομή, με την άμεση εποπτεία του ΚΕΘΙ και με τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία ζητούν οι Σύλλογοι Γυναικών Κυκλάδων.

Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με δεκάδες φορείς και συλλογικότητες καθώς και των 7 γυναικών που υπηρέτησαν στο παρελθόν ως Γενικές Γραμματείς Ισότητας για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
Η πολιτική για την ισότητα των φύλων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και θεμελιώδη αξία, και εμπεριέχεται στο προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Έρευνας για την Ισότητα των Φύλων είχαν στο παρελθόν σταθεί αρωγοί της Ομοσπονδίας μας και των Συλλόγων-Μελών μας στις Κυκλάδες και η συνεργασία μας είχε καταγραφεί με θετικό πρόσημο.
Στην αρχή έγινε η μεταφορά από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας (Ιούλιος 2019), παραγνωρίζοντας τη θεμελιώδη διάσταση ότι η ισότητα των φύλων αφορά το σύνολο της ζωής και το Εσωτερικών είναι το πλέον αρμόδιο για τη νομοθέτηση πολιτικών ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική ζωή, για το συντονισμό της δημόσιας διοίκησης και για την ενσωμάτωση των πολιτικών ισότητας ανδρών-γυναικών σε όλα τα θεματικά και τομεακά πεδία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Δυστυχώς η περαιτέρω υποβάθμιση και ουσιαστική κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας γίνεται πράξη με το πρόσφατο Π.Δ. 3/6.1.2021. Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την κατάργηση της και αφήνεται να εννοηθεί ότι η μείωση του πληθυσμού δεν είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, αλλά ότι φταίνε οι γυναίκες…
Προσυπογράφουμε την δήλωση των 7 πρώην Γενικών Γραμματέων Ισότητας:
«Ελπίζουμε να επικρατήσουν ωριμότερες αποφάσεις, που να συνάδουν με το ευρωπαϊκό και εθνικό κεκτημένο, και να αξιοποιηθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η νέα εθνική προσπάθεια βιώσιμης εθνικής ανάπτυξης, με το ευρωπαϊκό ταμείο

ανάκαμψης και την ισόρροπη ένταξη γυναικών και ανδρών σε όλες τις εκφράσεις της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας, στην προσωπική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου
Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση του θεσμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε αυτοτελή, διακριτή και ορατή κρατική δομή, με την άμεση εποπτεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ για θέματα ισότητας – ΚΕΘΙ και με τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Η λεγομένη μετονομασία της και η ουσιαστική της απορρόφηση, προφανώς για την εμβαλωματική ανάγκη στελέχωσης της νέας υπηρεσίας, με πρόσχημα την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, στην ουσία ολοκληρώνει τη συρρίκνωση της και την τότε, πρώτη μετονομασία της, γεγονός που είχαμε έγκαιρα καταγγείλει.
Είχαμε από τότε προειδοποιήσει για το χρονικό του προαναγγελθέντος τέλους της αυτοτέλειας του εθνικού μηχανισμού για την ισότητα των φύλων.
Με άκρως συντηρητικά συμφραζόμενα τη συγχέει με τη δημογραφική πολιτική και οπισθοδρομεί σε σχέση με τους σύγχρονους ρόλους των δύο φύλων, όπως οφείλουν να ανταποκρίνονται και να πραγματώνονται σε μια δημοκρατική κοινωνία της ισότητας.

Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων»

Τα μέλη – σύλλογοι:

1. ΑΜΟΡΓΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Αμοργού
2. ΑΝΔΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Άνδρου
3. ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου
4. ΚΕΑ: Σύλλογος Γυναικών Κέας «Μελίτη»
5. ΚΥΘΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Κύθνου
6. ΜΗΛΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Μήλου «Αφροδίτη»
7. ΜΥΚΟΝΟΣ: Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου
8. ΜΥΚΟΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Άνω Μεράς Μυκόνου «Ανωμερίτισσες»
9. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου
10. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου
11. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς»
12. ΣΕΡΙΦΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σερίφου «Ανδρομέδα»
13. ΣΙΦΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι»
14. ΣΥΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σύρου
15. ΤΗΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Τήνου
16. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Φολεγάνδρου

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.