Δαμάζοντας τον Μυκονιάτικο αέρα

Την βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια στο νησί μας να γυρίζει αδιάκοπα και να μας υπενθυμίζει την σύγχρονη εποχή, την εποχή μετά τους ανεμομύλους. Είναι η ανεμογεννήτρια της ΔΕΥΑΜ στην ʼνω Μερά, διπλά με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού του φράγματος Φωκού. Το www.e-mykonos.gr την φωτογράφισε από κοντά και μίλησε με τον υπεύθυνο λειτουργίας της και προϊστάμενο της ΔΕΥΑΜ κ.Κουνάνη Κωνσταντίνο ο οποίος μας έδωσε τα παρακάτω στοιχεία :

Το νησί της Μυκόνου είναι από τα πλέον ανεμόπληκτα μέρη του Αιγαίου και ολόκληρης της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΔΕΗ το επέλεξε για να εγκαταστήσει την πρώτη πειραματική της ανεμογεννήτρια, πριν από 20 περίπου χρόνια. Η ανεμογεννήτρια αυτή καταστράφηκε, όταν σε συνθήκες θύελλας έχασε το ηλεκτρικό της φορτίο και δεν ενεργοποιήθηκαν τα αεροδυναμικά φρένα για να κρατήσουν τις στροφές της. Τα πτερύγια των σημερινών ανεμογεννητριών είναι εφοδιασμένα με έναν τελείως διαφορετικό μηχανισμό προστασίας έναντι υπερταχύνσεως και μια πιθανή βλάβη αυτού του μηχανισμού φέρνει τον δρομέα σε μια κατάσταση ασφαλείας (δεν μπορεί να αναπτύξει στροφές ). Το φθινόπωρο του 1996, ο Δήμος της Μυκόνου αποδέχθηκε την πρόταση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να αναλάβει την υλοποίηση ενός επιδεικτικού έργου στα πλαίσια του Προγράμματος THERMIE της 17ης Γενικής Διεύθυνσης ( Ενέργειας ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας και την υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. Το έργο αυτό με κωδικό WE187/90-HE έφερε τον τίτλο ΄΄Ανεμογεννήτρια Μεσαίου Μεγέθους Συνδεδεμένη με την Αφαλάτωση της Δ.Ε.Υ.Α Μυκόνου’’ ενώ σε αυτό συμμετείχε και το ΚΑΠΕ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Γενικά
Ο επιδεικτικός Αιολικός σταθμός της μιας ανεμογεννήτριας 300 Kw, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στην θέση "Ανώνυμο" της ʼνω Μεράς της Μυκόνου από τον Ιούλιο του 2000.Η ανεμογεννήτρια έχει συνδεθεί με το δίκτυο μέσης τάσεως του νησιού μας και παράγει περισσότερες από 1.100.000 Kwh τον χρόνο.

Περιγραφή της ανεμογεννήτριας
Η ανεμογεννήτρια αποτελεί τον κύριο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του έργου. Η Α/Γ που έχει εγκατασταθεί είναι Δανικής προελεύσεως και κατασκευάστηκε από τον οίκο NEG MICON, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές Α/Γ στον κόσμο.
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της είναι τα παρακάτω :

Τύπος Α/Γ : ΝΤΚ 300/31v
Ονομαστική ισχύς : 330 Kw
Διάμετρος δρομέα : 31.0 m
Αριθμός πτερυγίων : 3
Μήκος πτερυγίου : 13 m
Έλεγχος ισχύος : Αεροδυναμική αποκόλληση (stall)
Γεννήτρια: Ασύγχρονη,τετραπολική, 400 V
Πυλώνας : σωληνωτός , 35 μ. ύψος
Λειτουργία : αυτόματη και μέσω τηλεχειρισμού

Περιγραφή ηλεκτρικής εγκαταστάσης του αιολικού σταθμού
Η Α/Γ , μέσω γραμμής χαμηλής τάσεως έχει συνδεθεί με ένα μετασχηματιστή 15-20/0.7 KV και ονομαστική ισχύος 400KVA. O μετασχηματιστής και το σύνολο των διακοπτών προστασίας είναι τοποθετημένοι σε ένα κεντρικό υποσταθμό, ο οποίος είναι και ο κεντρικός χώρος ελέγχου του αιολικού σταθμού. Ο υποσταθμός που έχει εγκατασταθεί είναι ισχύος 400 KVA και είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές της ΔΕΗ για υποσταθμούς εξωτερικού χώρου. Ο υποσταθμός αποτελείται από: α) τον πίνακα μέσης τάσεως, β) τον μετασχηματιστή, γ) τον πίνακα χαμηλής τάσεως.

Αντικεραυνική Προστασία – Τηλεχειρισμός Αιολικού Σταθμού
Υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας από τα πτερύγια μέχρι τη θεμελιακή γείωση, ως αναπόσπαστο μέρος του συνόλου της ανεμογεννήτριας . Το σύστημα αυτό παρέχει προστασία στα κρίσιμα εξαρτήματα της ανεμογεννήτριας, όπως πτερύγια, έδρανα, γεννήτρια, πίνακες, σύστημα ελέγχου και αισθητήρες, επιτρέποντας τη διέλευση του κεραυνού από τα μεταλλικά μέρη όπως το σασί και ο πύργος . Αντικεραυνική προστασία έχει τοποθετηθεί και στον υποσταθμό.
Υπάρχει, τέλος, ειδικό σύστημα κεντρικής επίβλεψης της λειτουργίας της Α/Γ και από απόσταση ( μέσω υπολογιστή, με το ειδικό πρόγραμμα Wind Man 98 ), ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή των απαραίτητων μετρήσεων και η πραγματοποίηση των χειρισμών της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορούσε ουσιαστικά την λειτουργία ενός αιολικού σταθμού μιας ανεμογεννήτριας 300 Kw , η οποία συνδέεται με το δίκτυο της ΔΕΗ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 157 εκατ. δρχ. εκ των οποίων το 40% χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Το ΚΑΠΕ συμμετείχε με ποσοστό 15 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στην βάση ενός Συμφωνητικού Συνεργασίας Δ.Ε.Υ.Α.Μ. – ΚΑΠΕ. Ο εξοπλισμός του έργου και η εκμετάλλευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ανήκει αποκλειστικά στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΦορέας υλοποίησης του έργου ήταν η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μυκόνου ( Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ). Στο έργο συμμετείχε επισήμως και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο αναλάμβανε την τεχνική διαχείριση και ήταν υπεύθυνο για την αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων αυτού. Η ανεμογεννήτρια συνδέεται στο δίκτυο Μέση Τάση του νησιού με το καθεστώς του Ανεξάρτητου Παραγωγού και συμβάλλει στην αντιστάθμιση των δαπανών λειτουργίας του εργοστασίου αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., με την διάθεση του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Το να δαμάζει κανείς τον αέρα είναι πολύ επιβλητικό.. και ένα αιολικό πάρκο στο νησί μας θα ήταν η λογική συνέχεια της νέας γενιάς που άφησαν οι παππούδες μας, αυτοί που δάμαζαν τον αέρα με το μυαλό και τα χέρια.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.