Αναβάθμιση αρχαιολογικών χώρων Δήλου

delos
delos

Αναβάθμιση αρχαιολογικών χώρων Δήλου. Ο Δήμος Μυκόνου με πρωτοβουλία του δημάρχου και ύστερα από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τροποποίησε την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών και αρχαιολογικών εκθέσεων στις νήσους Δήλο και Μύκονο», προϋπολογισμού εκατό μίας χιλιάδων ευρώ (101.000,00 €).

Το ποσό αυτό καλύπτεται κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) από πόρους του Δήμου Μυκόνου και κατά χίλια ευρώ (1.000,00 €) από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην αναβάθμιση των Αρχαιολογικών Μουσείων Δήλου και Μυκόνου και στις εκθέσεις που οργανώνονται σε αυτά, στη βελτίωση των υποδομών της ΕΦΑ Κυκλάδων στις νήσους Δήλο και Μύκονο, καθώς και στην ανάδειξη των μνημείων της νήσου Μυκόνου.

Τα Μουσεία Δήλου και Μυκόνου είναι κτήρια ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία φυλάσσονται και εκτίθενται αρχαιότητες από τις νήσους Δήλο, Ρήνεια και Μύκονο. Η νήσος Δήλος εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μυκόνου, αποτελεί σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομιάς με εθνική και διεθνή εμβέλεια και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.

Οι εργασίες που εντάσσονται στο έργο της προγραμματικής Σύμβασης και πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν στα εξής:

Στη νήσο Δήλο
α) Υγρομόνωση, στεγανοποίηση, εξυγίανση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμός Μουσείου
β) Περιορισμένες εργασίες αναβάθμισης αρχαιολογικής έκθεσης (όπως λ.χ. τοποθέτηση ενημερωτικών κειμένων και εποπτικού υλικού, βελτίωση προθηκών κ.λπ.)
γ) Συντήρηση – αναβάθμιση εγκαταστάσεων

Στη νήσο Μύκονο
α) Εγκατάσταση κλιματισμού στο Μουσείο
β) Επισκευή – συντήρηση Η/Μ και υδραυλικών εγκαταστάσεων στο Μουσείο με προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού
γ) Υγρομόνωση, στεγανοποίηση, χρωματισμός Μουσείου και αποθηκών.
δ) Διοργάνωση προσωρινής έκθεσης με θέμα «Vanity. Ιστορίες Κοσμημάτων στις Κυκλάδες» (σύνταξη μουσειογραφικής μελέτης, σύνταξη μελέτης ηλεκτροφωτισμού, συσκευασία και αποθήκευση αρχαιοτήτων αρμοδιότητας ΕΦΑ Κυκλάδων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων προθηκών, κατασκευών, φωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων έκθεσης, προμήθεια και τοποθέτηση εποπτικού υλικού, παραγωγή οπτικοακουστικού (εκθεσιακά, διαφημιστικά βίντεο και φωτογραφίες κλπ) και έντυπου υλικού (κατάλογος, ενημερωτικό τρίπτυχο κλπ), μετακινήσεις προσωπικού ΕΦΑ Κυκλάδων και συνεργατών έκθεσης και όποια άλλη ανάγκη προκύψει για την επιτυχή υλοποίηση της έκθεσης.
ε) Αρχαιολογική διερεύνηση εντός του Κάστρου της Χώρας Μυκόνου και ανάδειξη των αποκαλυφθέντων καταλοίπων.

Με την τροποποίηση, κατόπιν ενεργειών του δημάρχου και εξασφάλισης των πόρων, αποφασίστηκε να παραταθεί η σύμβαση κατά ένα έτος, έως το πέρας του έργου, ήτοι έως 28.07.2018 και να διατεθεί το επιπλέον ποσό των 90.000,00 € από ιδίους πόρους του Δήμου Μυκόνου, ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου να ανέλθει στα 191.000,00 €.

Ο δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας, για τον αρχαίο πλούτο της Δήλου και της Μυκόνου και ως δημοτική αρχή το έχουμε έμπρακτα αποδείξει, σε αγαστή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κάτι το οποίο δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στο παρελθόν.

Για το λόγο αυτό, συμβάλουμε στις ανακαινίσεις των αρχαιολογικών χώρων και δημιουργούμε τις κατάλληλες υποδομές στα μουσεία, για να φιλοξενήσουν σημαντικές εκθέσεις. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πολύτιμη και οφείλουμε να την προστατέψουμε και να  την αναδείξουμε».

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.