Ετικέτα - airbnb

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Ανοίγει η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την δήλωση των μισθώσεων μέσω Airbnb

Αναλυτικότερα, όλοι όσοι ενοικιάζουν ακίνητα μέσω της πλατφόρμας Airbnb θα καλούνται να τα δηλώσουν, στη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσοι...

Ο Καιρός στη Μύκονο