Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό

greenpasscovid
greenpasscovid

Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επίσημα σήμερα για το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό και έδωσαν “πράσινο φως” για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική πρόταση από την ολομέλεια του Οργάνου αυτό το μήνα, στις 26 έως 29 Απριλίου.

Ακολούθως, θα υπάρξει η τελική τριμερής έγκριση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο δυνατό. Αυτό το πιστοποιητικό θα διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 παρέχοντας απόδειξη ότι ένα άτομο είτε εμβολιάστηκε κατά του COVID-19, είτε έχει αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης ή ότι έχει αντισώματα αφού ανάρρωσε από τον COVID-19.

Τι περιλαμβάνει

Το νομικό πλαίσιο του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού αποτελείται από δύο νομοθετικές προτάσεις.
Η πρώτη αφορά πολίτες της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους και η δεύτερη αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους.
Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, θα είναι δυνατή η χρήση του πιστοποιητικού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα εισαχθεί επίσης στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι επίσης ανοιχτό σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται παγκοσμίως.

Οι βασικές τροπολογίες που εισήχθησαν στα νομοθετικά κείμενα από το Συμβούλιο, είναι οι εξής:

• αναφορά στο γεγονός ότι ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο, προκειμένου να τονιστεί η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, ιδίως έναντι μη εμβολιασμένων ατόμων
• ένα νέο άρθρο σχετικά με τη διεθνή διάσταση του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού, διευκρινίζοντας τη μεταχείριση που πρέπει να παρέχεται σε πιστοποιητικά που εκδίδονται σε πολίτες της Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και σε νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών που εμβολιάζονται σε τρίτες χώρες
• οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων έχουν ενισχυθεί σε ολόκληρο το κείμενο του βασικού κανονισμού, ιδίως βάσει της κοινής γνώμης του Ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων και του ευρωπαϊκού συμβουλίου προστασίας δεδομένων
• το κείμενο περιλαμβάνει τώρα μια μεταβατική διάταξη για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα συστήματα που ισχύουν επί του παρόντος για σύντομο χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων μετά την έναρξη ισχύος του βασικού κανονισμού και έως ότου το πλαίσιο του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού τεθεί σε πλήρη λειτουργία στην επικράτειά τους
• το κείμενο του σχεδίου κανονισμού περιέχει διάταξη που επιτρέπει στην Ιρλανδία και στα άλλα κράτη μέλη να αποδέχονται αμοιβαία πιστοποιητικά που εκδίδονται σε υπηκόους τρίτων χωρών βάσει αμοιβαιότητας

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.