Η Μύκονος στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

HYDROUSA
HYDROUSA

Η Μύκονος στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» “HYDROUSA”

1η Τεχνική Επίσκεψη (Technical Tour) στη Μύκονο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος “HYDROUSA”, στο πλαίσιο του Horizon 2020.

 

Πραγματοποιήθηκε η 1η Τεχνική Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Horizon 2020” “HYDROUSA” στις 17 Σεπτέμβρη 2018 στη Μύκονο και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Μυκόνου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Μυκόνου κ. Κωνσταντίνο Κουκά και του Προέδρου της ΔΕΥΑΜ κ. Μιχάλη Ζουγανέλη.

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα HYDROUSA εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» το οποίο αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Ανάπτυξη. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Δήμος Μυκόνου συμμετέχει ως εταίρος του προγράμματος. Συνολικά συμμετέχουν 27 φορείς από διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια Ευρώ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ανταγωνιστικά προγράμματα στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Στο Δήμο Μυκόνου αντιστοιχεί από τον προϋπολογισμό το ποσό των 77.500 ευρώ. Κύριος στόχος της HYDROUSA είναι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της ανάκτησης νερού, υλικών και ενέργειας από τα υγρά απόβλητα καθώς και η αύξηση των υδάτινων αποθεμάτων των περιοχών της Μεσογείου οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λειψυδρίας.

Σε αυτό περιλαμβάνεται η διαχείριση των λυμάτων, του βρόχινου νερού, των υπόγειων υδάτων, του θαλάσσιου νερού και της ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η HYDROUSA αποσκοπεί στο κλείσιμο όλων των κύκλων του νερού σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας τους πόρους και προωθώντας την ιδέα της αποκεντρωμένης διαχείρισης του νερού, των υλικών, της εξοικονόμησης ενέργειας, της επεξεργασίας λυμάτων και της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού.

Η HYDROUSA θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή 13 καινοτομιών, με έξι διαφορετικά επιδεικτικά συστήματα, σε τρία Ελληνικά νησιά (Τήνο, Λέσβο, Μύκονο). Πιο ειδικά, στη Μύκονο θα αναπτυχθούν μονάδες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης του βρόχινου νερού και των απορροών καθώς και σύστημα εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα με βρόχινο νερό. Το νερό μετά από επεξεργασία θα διατεθεί για άρδευση ρίγανης και τοπικών καλλιεργειών.

Στη συνάντηση όλοι οι εταίροι έκαναν ερωτήσεις αναφορικά με το νερό, την κατανάλωση και τη χρήση του στο νησί της Μυκόνου. Ακολούθως, ο Δήμαρχος καθώς και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ παρείχαν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στα επίπεδα νερού που καταναλώνονται στο νησί της Μυκόνου ημερησίως αλλά και μηνιαίως, δίνοντας έμφαση κυρίως στην υψηλή τουριστική περίοδο, οπότε οι ημερήσιες καταναλώσεις είναι πολύ μεγάλες.

Επιπλέον, παρείχαν αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις αφαλατώσεις, τα φράγματα, την προμήθεια νερού, τα μέτρα πρόληψης ως προς την αλόγιστη χρήση του νερού και τους μελλοντικούς στόχους ως προς την πλήρη αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Επιπρόσθετα, συζήτησαν τα μελλοντικά αποτελέσματα του έργου και των πιλοτικών μηχανισμών που θα τεθούν σε εφαρμογή σε δυο συγκεκριμένα σημεία του νησιού, καθώς και τις προοπτικές που θα επιφέρουν για περαιτέρω κύρια εφαρμογή ως προς την πρόληψη του ζητήματος της λειψυδρίας αλλά και της επαναχρησιμοποίησης του νερού σε τοπικές καλλιέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα HYDROUSA ΕΔΩ

 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.