Επιδοτήσεις μέχρι 75% με απευθείας ένταξη

thehomeissue ksenodoxeio
thehomeissue ksenodoxeio

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να δοθεί στην δημοσιότητα η προκήρυξη του προγράμματος «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ» που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας , ενέργειας, τουρισμού, εστίασης, δηλαδή σχεδόν όλων των ΚΑΔ.

Στα αξιοσημείωτα και πρωτοποριακά του προγράμματος είναι πως η έγκριση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού που θα είναι σχεδόν 500 εκ. €!

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες επιχειρήσεις που:
α) έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (΄Εχουν δηλαδή ιδρυθεί το 2015 και πριν).
β) έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος 2018. (Για την εστίαση 4 ΕΜΕ ).
γ) καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή με ιδίους πόρους ή/και δάνειο.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι :
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Ενέργεια
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Περιβάλλον
• Τουρισμός (μόνο ξενοδοχεία)
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
• Υλικά/Κατασκευές
• Εστίαση
• Εμπόριο
• Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ – 200.000,00€, ανάλογα τον κλάδο.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 50% και θα φτάνει έως και 75% (σε περιπτώσεις υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας)

Επιλέξιμες δαπάνες

  • παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας,
  • προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
  • εξοπλισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας
  • εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων
  • αμοιβές για τεχνικές μελέτες και αμοιβές συμβούλων
  • μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Επιλέξιμες θα θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης θα είναι o αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, o αριθμός κερδοφόρων χρήσεων, o τρόπος και βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής, oι ιδιωτικές επενδύσεις τελευταίας 3ετίας σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών και η συμμετοχή της επιχείρησης σε διαγωνισμούς ή βραβεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

 

 

Αγγελικά, Μύκονος, Τ.Κ. 84600
τηλ. 22890 77113 / 22513  [ ]  φαξ +30 22890 24498

kk@mk-mykonos.gr

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.