Το δημοτικό συμβούλιο Σύρου απέρριψε αίτημα του δήμου Μυκόνου

dimarxeio syroy
dimarxeio syroy

Το δημοτικό συμβούλιο Σύρου απέρριψε κατά πλειοψηφία το αίτημα του δήμου Μυκόνου για παροχή διοικητικής πολεοδομικής υποστήριξης, εκδίδοντας και σχετικό ψήφισμα, το οποίο απεστάλη στον πρωθυπουργό, στον υπουργό Εσωτερικών, στους αρχηγούς των κομμάτων, στους βουλευτές Κυκλάδων, στο ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ. Το δημοτικό συμβούλιο Σύρου-Ερμούπολης στη συνεδρίαση που είχε στις 28 Απριλίου απέρριψε κατά πλειοψηφία το αίτημα του δήμου Μυκόνου περί παροχής διοικητικής υποστηρίξεως προς αυτόν, με την αντ’ αυτού, (δηλ. του Δήμου Μυκόνου), άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων.

Αναλυτικά, η απόφαση και το Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα αποδεχθεί την αδυναμία παροχής διοικητικής πολεοδομικής υποστήριξης προς τον Δήμο Μυκόνου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 10049/24-04-2017 εισήγηση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, και την έκδοση ψηφίσματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 142/2017 απόφασης (ΑΔΑ: ΩΞ51ΩΗΟ-ΛΛ3).
2. Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου-Ερμούπολης, αποφασίσαν κατά πλειοψηφία, εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα απόρριψης του αιτήματος του Δήμου Μυκόνου περί παροχής διοικητικής πολεοδομικής υποστήριξης προς αυτόν:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με το παρόν Ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης απορρίπτει το αίτημα του Δήμου Μυκόνου περί παροχής διοικητικής υποστηρίξεως προς αυτόν, με την αντ’ αυτού, (δηλ. του Δήμου Μυκόνου), άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων, καθώς η άσκηση αυτής της πρόσθετης λειτουργίας, θα προκαλέσει σοβαρή και ανεπανόρθωτη δυσλειτουργία στην Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου μας – η οποία ήδη εξυπηρετεί τις ανάγκες Σύρου, Κέας και Κύθνου – και παράλληλα θα αποτελούσε συντριπτική υποβάθμιση του συνολικού και κατά μέρη έργου της.
Τα επιχειρήματα είναι διατυπωμένα αναλυτικά στο παρατιθέμενο στην παρούσα απόφαση, υπ’ αριθμ. πρωτ. 10049/24-4-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μέσω του οποίου εκφράζεται μετ’ επιτάσεως η αδυναμία παροχής διοικητικής υποστήριξης προς το Δήμο Μυκόνου, διότι εάν συμβεί αυτό, τούτο θα έχει ως συνέπεια την, (δια της αδυναμίας ανταπόκρισης σε πολλαπλά και δύσκολα καθήκοντα, μακράν πέραν των άκρων ορίων των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας), ουσιαστική και εν τοις πράγμασι κατάργηση των δυναμένων να προσφερθούν πολεοδομικών υπηρεσιών προς τα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και επιπλέον την νήσο Μύκονο.

1. Εκφράζει την πλήρη αδυναμία ανταπόκρισης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης προς τον Δήμο Μυκόνου για την άσκηση των εξαιτουμένων πολεοδομικών αρμοδιοτήτων.
2. Υιοθετεί εν τω συνόλω των, όλα τα επιχειρήματα που αναλυτικά παραθέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 10049/24-4-2017 έγγραφό της.
3. Συντάσσεται ανεπιφύλακτα με τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος, με τα υπ’ αριθμ. Φ. 1300.2/45460/2015/3-12-2015 και Φ1300.2/8234/2017/22-2-2017 έγγραφά του, εξετάζοντας το ζήτημα της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου του άρθρου 95 του Ν.3852/2010, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «… η Αρχή θεωρεί ως προδήλως αλυσιτελή και καταχρηστική τη νομοθετική διάταξη που θέτει ως χρόνο έναρξης άσκησης των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων το έτος 2016» και διαπιστώνει ότι «… η κατάσταση διοικητικής αδυναμίας που περιγράφεται στα έγγραφα των υπηρεσιών δεν διαφαίνεται ότι θα καταστεί εύκολα αναστρέψιμη ούτε μετά το 2016 αν δεν πραγματοποιηθούν ουσιαστικές αλλαγές και δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, όπως η επαρκή στελέχωση των δήμων.»
4. Το παρόν Ψήφισμα να σταλεί στον κ. Πρωθυπουργό, στον κ. Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στους κ.κ. Αρχηγούς όλων των Kομμάτων της Βουλής, στους κ.κ. Βουλευτές του Νομού Κυκλάδων, στον κ. Υπουργό Εσωτερικών, στον κ. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην Κεντρική Ένωση Δήμων, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, ως και στον αιτούντα Δήμο Μυκόνου. Επίσης, να δημοσιευθεί στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ”

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.