Υπενθύμιση απαγορεύσεων αντιπυρικής περιόδου

apagorefsi piros
apagorefsi piros

Η Περιφερειακή Πυροσβεστική διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση πυρός και καύση στην ύπαιθρο.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Σας υπενθυμίζουμε ότι παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθ. 1/2020 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται αυστηρά από 01-05-2020 μέχρι 31-10-2020 η χρήση πυρός και η καύση στην ύπαιθρο, για οποιοδήποτε λόγο.
Επίσης, από 11 Ιουνίου 2020 έχει εγκριθεί και ισχύει η υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας», η οποία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες.
Εφιστούμε την προσοχή όλων των συμπολιτών μας για την τήρηση των ανωτέρω, διότι εγκυμονεί ακόμη μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης και επέκτασης πυρκαγιάς.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.