Αγγελίες

Ζητείται Γεωπόνος

Η επιχείρηση Φυτώριο Μαργαρίτα MMD αναζητά Γεωπόνο για πλήρη απασχόληση στη Μύκονο. Ευθύνες Επίβλεψη και παρακολούθηση καλλιεργειών Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας. Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της εταιρείας. Καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργατών διαλογής. Άλλα συναφή καθήκοντα. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο Γεωπονίας Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου. Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση. Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.τ.λ. Καλή γνώση και κατανόηση του γεωργικού τομέα Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office Πολύ καλή γνώση της…
21/09/2021